Standardy i certyfikaty

Our principles
Bezpieczna sieć opiera się na solidnych podstawach
Wierzymy, że zaufanie naszych klientów jest czymś, na co trzeba zasłużyć. Integralność wszystkich danych, które przetwarzamy, oraz bezpieczeństwo naszej globalnej sieci leżą u podstaw wszystkiego, co robimy. Codziennie mamy do czynienia z niezwykle poufnymi danymi naszych klientów, dlatego ich ochronę traktujemy bardzo poważnie. Stale dbamy o kompleksowość naszych procedur bezpieczeństwa i kontroli.
Łączymy największe na świecie przedsiębiorstwa i agencje rządowe z tysiącami dostawców na całym świecie. Dlatego fundamentami sukcesu naszej sieci są poufność, dostępność i uczciwość. Wartości te są głęboko zakorzenione w naszej kulturze i tradycjach.
ISO 27001
Uznawany na całym świecie zestaw norm dla systemów zarządzających bezpieczeństwem informacji (ISMS), składający się z szeregu czynności zarządzających niebezpieczeństwami związanymi z poufnością informacji.
Normy ISMS pomagają nam skutecznie radzić sobie z ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa poufnych danych oraz dają nam pewność, że zawarte przez nas umowy bezpieczeństwa są dostosowywane do stale zmieniających się zagrożeń, słabych punktów i innych czynników biznesowych, z którymi musi zmierzyć się nasza firma. Wymagamy certyfikatu ISO od siebie i współpracujących z nami centrów danych na dowód prowadzenia ścisłych kontroli i procesów bezpieczeństwa.
Dowiedz się więcej
ISAE 3402
Międzynarodowy Standard Usług Atestacyjnych ISAE 3402. Standard ISAE 3402 został wydany przez Międzynarodową Radę Standardów Rachunkowości (IAASB), będącą częścią Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC). W Tungsten Network przyjęliśmy ten standard w 2011 r.
Istnieją dwa typy raportu niezależnego audytora usług: raport typu 1 zawiera sporządzany przez firmę opis środków kontroli w danym czasie. Raport typu 2 oprócz sporządzanego przez firmę opisu środków kontroli zawiera też szczegółowe wyniki ich testowania przez okres co najmniej sześciu miesięcy. W Tungsten Network zobowiązaliśmy się do przeprowadzania audytu ISAE 3402 typu 2 każdego roku. Możemy też poprosić osoby kontaktowe klientów i osób trzecich, z którymi zawarliśmy umowę o zachowaniu poufności, o kopię takiego raportu.
Dowiedz się więcej
Cyber Essentials
Certyfikat Cyber Essentials potwierdza stosowanie protokołów i mechanizmów kontroli cyberbezpieczeństwa w celu ochrony przed cyberatakami.
Posiadanie takiego certyfikatu jest obowiązkowe w przypadku firm pracujących dla rządu Wielkiej Brytanii, które zajmują się obsługą danych osobowych, a także sprzedażą produktów lub usług teleinformatycznych. Certyfikat Cyber Essentials sprawia, że Tungsten Network spełnia wymagania systemu zaopatrzenia PEPPOL.
Dowiedz się więcej
TrustWeaver
Usługa weryfikacji TrustWeaver ocenia kluczowe aspekty zgodności naszych usług w zakresie fakturowania elektronicznego z europejskimi przepisami regulującymi kwestię podatku VAT.
Ten znak zaufania pokazuje w czasie rzeczywistym, że weryfikujemy naszą zgodność ze wszystkimi lokalnymi przepisami handlowymi oraz tymi dotyczącymi podatków pośrednich. Oznacza on również, że przyjęte przez nas dobre praktyki zostały pozytywnie ocenione przez ekspertów TrustWeaver. Zweryfikowany znak zaufania TrustWeaver-Verified na swoich witrynach internetowych i dokumentacji mogą zamieszczać wyłącznie dostawcy usług, którzy ukończyli odpowiedni program.
Dowiedz się więcej
G-Cloud
Government Cloud Computing, czyli rządowa chmura obliczeniowa to program brytyjskiego rządu promujący przyjęcie przez niego chmur obliczeniowych. Inicjatywa ta skupia się na możliwościach rozwoju ekonomicznego, jakie daje chmura obliczeniowa, redukcji kosztów i elastyczności w tworzeniu wydajniejszych, dostępnych środków świadczenia usług.
Program wymaga od nas uzyskania certyfikatów i przedłożenia dowodów zgodności z 14 zasadami bezpieczeństwa w chmurze G-Cloud w ramach kontroli jakości procesu adaptacji norm G-Cloud. Wszyscy dostawcy, w oświadczeniach których zostaną znalezione niezgodności, mogą, po dochodzeniu ze strony G-Cloud, zostać zdyskwalifikowani z G-Cloud Framework.

Wykazaliśmy naszą zgodność z 14 zasadami bezpieczeństwa w chmurze G-Cloud i przeszliśmy proces adaptacji. Dostęp do 14 zasad bezpieczeństwa w chmurze można uzyskać tutaj. Szczegóły naszych notowań na rynku cyfrowym są dostępne tutaj.

Dowiedz się więcej
PEPPOL
PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) umożliwia organizacjom rządowym i firmom prywatnym wymianę elektronicznych dokumentów handlowych na terenie całej Europy za pośrednictwem sieci interoperacyjnej.
PEPPOL oferuje standardowe połączenie sieciowe do zamówień i faktur elektronicznych oraz wysyłki.

Zapewnia też dostęp do swojej sieci za pośrednictwem akredytowanych „punktów dostępu”. Punkty dostępu łączą użytkowników z siecią PEPPOL i pozwalają na wymianę dokumentów elektronicznych zgodnie z parametrami PEPPOL. Nabywcy i dostawcy mają możliwość wyboru preferowanego dostawcy pojedynczego punktu dostępu, który połączy ich ze wszystkimi będącymi już w sieci użytkownikami PEPPOL. („Jedno połączenie — łączność ze wszystkimi”).

Aby zapewnić zgodność z parametrami PEPPOL, firma Tungsten Network przeszła proces akredytacji i uzyskała certyfikat „Punkt dostępu z certyfikatem PEPPOL” (ang. Certified Peppol Access Point).

Dowiedz się więcej
System Chorus
Komisja Europejska na mocy dyrektywy 2014/55/WE wymaga, aby wszystkie organy administracji publicznej przyjmowały rozliczenia elektroniczne w formatach określonych europejską normą EN.
Francja spełniła te wymagania, tworząc system Chorus Pro i wprowadziła etapy realizacji jego wdrożenia.
  • Styczeń 2017 r.: system Chorus jest obowiązkowy dla faktur B2G od firm zatrudniających więcej niż 5000 osób i posiadających dochód powyżej 2 mln EUR.
  • Styczeń 2018 r.: systemem objęte zostają firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników lub o dochodach powyżej 1,5 mln EUR.
  • Styczeń 2019 r.: systemem zostają objęte małe i średnie firmy.
  • Styczeń 2020 r.: z systemu korzystają również mikroprzedsiębiorstwa.

Nasza firma jest w stanie wystawiać faktury w tym formacie.

Tungsten Network pomaga firmom usprawnić cykl rozliczeniowy i zamierza nawiązać łączność ze wszystkimi punktami rozliczeń sektora publicznego, gdy tylko zostaną wprowadzone.

Prosimy o kontakt, jeżeli chcą Państwo uzyskać dalsze informacje lub potrzebują Państwo konsultacji w tej sprawie.

Dowiedz się więcej
Bezpłatna konsultacja

Zbudowaliśmy największą na świecie, zgodną z wymogami sieć transakcji biznesowych, pomagając firmom z całego świata w postępach na ich drodze do światowej klasy wyników.

Państwa droga może zacząć się już dziś.

Skontaktuj się z nami