Oświadczenie dotyczące RODO

Firma Tungsten Network jest zaangażowana w utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa, prywatności i przejrzystości, zarówno jako administrator danych, jak i podmiot przetwarzający dane.

Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki w zakresie ochrony i zabezpieczenia naszych danych oraz danych naszych pracowników, klientów, dostawców i partnerów, a zmiany wprowadzane w celu zapewnienia zgodności z RODO są częścią trwającego od dawna, ciągłego procesu, który zawsze był istotnym elementem naszych działań.

Wprowadziliśmy już najlepsze praktyki branżowe, takie jak certyfikaty IS0 27001 i Cyber Essentials. Firma Tungsten Network zachowuje pełną zgodność z obowiązującymi przepisami RODO od momentu ich wejścia w życie 25 maja 2018 r., jednocześnie ściśle współpracując z klientami i dostawcami w celu wywiązania się ze zobowiązań dotyczących produktów i usług.

Firma Tungsten Network przyjęła rzetelny system zarządzania oparty na ISO (ISMS). Aby zapewnić zgodność z przepisami, zwiększyliśmy nasze wewnętrzne mechanizmy kontroli i monitorowania w celu spełnienia wymagań RODO w zakresie ISMS, które to zostaną przetestowane i poddane przeglądowi przez zewnętrznego audytora.

Przeprowadziliśmy również oceny ryzyka w zakresie ochrony danych, zaktualizowaliśmy odpowiednie zasady i procedury, aby były zgodne z wymogami RODO, a także zorganizowaliśmy regularne programy z zakresu komunikacji i szkolenia dla wszystkich naszych pracowników na całym świecie.

Firma Tungsten Network wyznaczyła inspektora ochrony danych, który nadzoruje i monitoruje zgodność z przepisami oraz udziela porad w tym zakresie. Jednocześnie firma zobowiązuje się podjąć niezbędne decyzje w celu wdrożenia każdego nowego procesu lub narzędzia, które zostaną uznane za odpowiednie do wsparcia procesu zgodności z RODO i zapewnienia ciągłej realizacji celów.

Przygotowaliśmy również szablon kwestionariusza RODO, który jest obecnie dostępny na naszej stronie internetowej i na portalu, a także zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zadbać o jej zgodność z RODO.