Zgodność z przepisami - nowości

Podsumowanie
Jak poruszać się na grząskim gruncie przepisów związanych z fakturowaniem
Każdy kraj posiada własny zbiór zasad i przepisów, których musi przestrzegać Twoja firma, a celowe lub nieumyślne naruszenie tych zasad może skutkować znaczącymi karami.
Znajomość międzynarodowego otoczenia regulacyjnego pozwala Tungsten Network generować zgodne z prawem transgraniczne zamówienia zakupu i faktury. Poniżej znajdują najnowsze zmiany w prawie fiskalnym wprowadzane na całym świecie.

Najnowsze aktualizacje z całego świata

world Grecja
calendar 05/01/2021

Platforma MyData w Grecji: ponowne przełożenie

Grecka regulacja w zakresie e-fakturowania i dokumentacji elektronicznej, która miała zacząć obowiązywać 1 stycznia 2020 r., została ponownie opóźniona. Ze względu na skutki gospodarcze COVID 19 i w odpowiedzi na prośby środowisk biznesowych grecki urząd podatkowy AADE zdecydował się odroczyć obowiązkowe korzystanie z platformy do e-fakturowania i e-dokumentacji MyData do kwietnia 2021 r. Poza tym platforma jest nadal w fazie rozwoju. Obecnie analizujemy wpływ tego opóźnienia, ponieważ firmy nadal mogą dobrowolnie przesyłać dane transakcyjne na platformę.

flag
world Niemcy
calendar 05/01/2021

Stawki VAT w Niemczech: tymczasowe obniżki podatku VAT wycofane

W ramach pakietu bodźców gospodarczych Niemcy obniżyły w lipcu 2020 r. stawki VAT do 16% dla stawki podstawowej i 5% dla stawki obniżonej. Wspomniany środek podatkowy przestał obowiązywać, zgodnie z planem, 31 grudnia 2020 r.
Od 1 stycznia 2021 r. obowiązywać będą „stare” stawki VAT (stawka podstawowa 19% i stawka obniżona 7%), tak jak przed lipcem 2020 r. Co to oznacza:
• faktury za towary i usługi z terminem dostawy (momentem powstania obowiązku podatkowego) po 31 grudnia 2020 r. muszą uwzględniać pierwotne stawki VAT (19% i 7%)
• faktury za towary i usługi, za które obowiązek podatkowy powstał przed 1 stycznia 2021 r. nadal muszą uwzględniać stawki z lipca 2020 r.: 16% i 5%

flag
world Chiny
calendar 02/01/2021

Rozszerzenie pilotażu e-fakturowania specjalnych faktur VAT — e-Fapiao 

Chińskie pilotażowe oprogramowanie do e-fakturowania dla specjalnych faktur VAT szybko zyskuje na popularności. Pilotaż był już dostępny w 11 regionach, a teraz został rozszerzony na kolejne 25. Projekt jest nieco opóźniony, ale oczekuje się, że e-fakturowanie będzie dostępne w całym kraju w 2021 r. (Pierwotny plan zakładał objęcie całego kraju do końca 2020 r.).

Inicjatywa dotycząca specjalnego e-fakturowania VAT ma na celu zastąpienie istniejącego procesu Fapiao, który jest w pełni papierowy i wymaga od podatników korzystania z rządowych faktur z wstępnie wygenerowanymi numerami oraz odwiedzania lokalnych urzędów skarbowych w celu wystawiania takich faktur.

Firmy są zazwyczaj wybierane i certyfikowane do korzystania z programu pilotażowego. Firmy, które zostaną certyfikowane, korzystają z państwowej „Platformy usług publicznych elektronicznego wystawiania faktury VAT” za pomocą terminala logowania „U Key” — urządzenia udostępnianego przez lokalne urzędy skarbowe. Na Platformie usług publicznych podatnicy proszą o zatwierdzenie rodzaju i liczby faktur za sprzedaż, które wystawią w określonym okresie. Platforma publiczna służy również do trwałego przechowywania faktur. Korekty faktur (noty kredytowe) można również wystawiać za pomocą Platformy usługowej (używając specjalnych faktur Fapiao oznaczonych czerwoną linią).

flag
world Wielka Brytania
calendar 23/12/2020

Narzędzie HMRC do weryfikacji numeru identyfikacji VAT

Ponieważ weryfikacja numeru identyfikacji VAT VIES nie będzie już dostępna w Wielkiej Brytanii po brexicie, urząd HMRC uruchomił własny moduł do sprawdzania poprawności numeru identyfikacji VAT. Aby uzyskać dostęp do tego narzędzia, należy kliknąć ten link.

flag
world Rumunia
calendar 23/12/2020

Podążanie za trendami?

Rumuński minister finansów ogłosił, że rząd jego kraju zamierza wprowadzić system e-fakturowania. Obecnie nie ma więcej dostępnych informacji. Będziemy śledzić wszelkie ogłoszenia i informować o dalszych postępach i aktualizacjach.

flag
world Polska
calendar 23/12/2020

Wdrożenia e-fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Polskie Ministerstwo Finansów („MF”) rozważa nowelizację ustawy o podatku VAT poprzez wprowadzenie możliwości wystawiania faktur elektronicznych za pośrednictwem KSeF - Krajowego Systemu e-Faktur – w ramach dodatku do obecnie dozwolonych faktur papierowych i elektronicznych. Oprócz zalet biznesowych wynikających z e-fakturowania (takich jak redukcja kosztów, lepsza przejrzystość i krótsze cykle płatności) podatnicy będą mieli dodatkowe korzyści, takie jak skrócenie terminu uzyskania zwrotu podatku VAT z 60 do 45 dni. Rozpoczęcie projektu planowane jest na I kwartał 2021 r. Wygląda jednak na to, że korzystanie z tego systemu stanie się obowiązkowe w 2022 r.

flag
world Francja
calendar 18/12/2020

Na drodze do obowiązkowego e-fakturowania i elektronicznego sprawozdawania podatku VAT

24 listopada zeszłego roku francuski urząd DGFiP przedstawił zewnętrznym interesariuszom swój raport, który szczegółowo opisuje drogę do powszechnego stosowania i przyjęcia faktur elektronicznych we Francji oraz obowiązek elektronicznego sprawozdawania podatku VAT od 2023 r.

Na początku 2021 r. w ramach DGFiP powstanie „Wydział Projektów”. Wydział ten będzie kierował wszelkimi następnymi krokami. W 2021 roku, we współpracy z AIFE, będą odbywać się dalsze konsultacje z interesariuszami, organizowane w ramach „Grup roboczych” w celu dalszego uszczegółowienia wymagań, najlepszych praktyk i dostosowania struktury wsparcia do potrzeb przedsiębiorstw.

flag
world Królestwo Arabii Saudyjskiej
calendar 18/12/2020

Obowiązkowe fakturowanie elektroniczne

Jak wspominaliśmy wcześniej, Królestwo Arabii Saudyjskiej robi szybkie postępy we wprowadzaniu obowiązkowego fakturowania elektronicznego. Elektroniczny system fakturowania ma na celu ograniczenie transakcji w szarej strefie i zwalczanie ukrywania informacji handlowych.

Saudyjski Główny Urząd ds. Zakatu i Opodatkowania zatwierdził nowe rozporządzenie dotyczące fakturowania elektronicznego w piątek 4 grudnia 2020 r. Rozporządzenie w sprawie rozliczeń elektronicznych zawiera siedem artykułów, które regulują mechanizm wystawiania i przechowywania faktur elektronicznych dla podatników. Rozporządzenie określa również zasady proceduralne i terminy, a także dalsze przepisy, procedury i osoby im podlegające. Obowiązkowe wystawianie faktur elektronicznych zacznie obowiązywać 4 grudnia 2021 r., natomiast obowiązkowe raportowanie faktur rządowi — w czerwcu 2022 r.

Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z angielską wersją regulaminu e-fakturowania i często zadawanych pytań, ostatnio opublikowanych przez Główny Urząd ds. Zakatu i Opodatkowania.

flag
world Portugalia
calendar 05/12/2020

Odroczenie stosowania jednolitego kodu dokumentu („ATCUD”)

W dekrecie 195/202 rząd Portugalii ogłosił, że do stycznia 2021 r. zostanie wprowadzony wymóg, według którego przedsiębiorstwa będą musiały umieszczać jednolity kod dokumentu (ACTUD) na fakturach i innych dokumentach dotyczących opodatkowania. Zostało to jednak przełożone na rok 2022.

Rozporządzenie ministerialne nr 412/2020.XXI stanowi jednak, że portugalski urząd podatkowy powinien wzmocnić wsparcie podatników w wypełnianiu obowiązku umieszczania kodu QR (kodu szybkiej odpowiedzi) na fakturach od 01.01.2021 r.

Aby uzyskać specyfikację techniczną kodu QR, należy kliknąć ten link.

flag
world Włochy
calendar 03/12/2020

Projekt ustawy budżetowej na 2021 r. wymusza zmiany w regulacji dotyczącej e-fakturowania od 2022 r.

Projekt ustawy budżetowej na 2021 r. zakłada wprowadzenie zmian we włoskich wymogach dotyczących e-fakturowania, które - co do zasady - wejdą w życie od 2022 r.:

  • obowiązek przekazywania informacji na temat transakcji z nierezydentami (podmiotami niekwalifikującymi się do VAT) do Sistema di Interscambio (SdI). W rzeczywistości oznacza to, że raporty transgraniczne (Esterometro) nie będą już używane.
  • FATTURA XML może zawierać nowe pola i dodatkowe elementy kontrolne w przypadku dostaw z oświadczeniami woli.
flag
world Norwegia
calendar 29/10/2020

Norwegia: wydłużenie obowiązywania zredukowanej stawki VAT

Norwegia wydłużyła okres obowiązywania 6-procentowej obniżonej stawki VAT, który miał się zakończyć 31 października. Nowa data końcowa nie została jeszcze ustalona.

flag
world Hiszpania
calendar 21/10/2020

Hiszpania: przedłużenie obowiązywania zerowej stawki VAT

20 kwietnia rząd Hiszpanii wprowadził tymczasową zerową stawkę podatku VAT za zakupy i import masek chirurgicznych i produktów sanitarnych przez instytucje publiczne, szpitale i inne organizacje non-profit. Okres obowiązywania tej stawki miał upłynąć 31 lipca, ale został przedłużony do 31 października 2020 r., działając wstecz od dnia wygaśnięcia pierwotnej decyzji.

flag
world Irlandia
calendar 16/10/2020

Irlandia: obniżenie stawki VAT dla branży hotelarsko-gastronomicznej

Irlandia tymczasowo obniży stawkę podatku VAT dla branży hotelarsko-gastronomicznej (hotele, restauracje, bry itp.) z 13,5% do 9%. Zmiana wejdzie w życie 1 listopada 2020 i będzie obowiązywać do 31 grudnia 2021.

flag
world Polska
calendar 07/10/2020

Polska kontynuuje plan wprowadzenia obowiązku rozliczania faktur w sektorze B2B

Polskie Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić obowiązek rozliczania faktur w sektorze B2B (podobny do włoskiego modelu SdI) najpóźniej w 2022 r. – niektóre źródła podają datę wprowadzenia bliższą połowie 2021 r.

Więcej informacji.

flag
world Grecja
calendar 07/10/2020

Grecja opóźnia planowane na 1 października wprowadzenie obowiązku rejestracji faktur

1 października, czyli w dniu wejścia w życie obowiązku rejestracji faktur, rząd Grecji zmienił zdanie i wydłużył okres dobrowolnej rejestracji do 1 stycznia 2021 r., powołując się na wpływ pandemii COVID-19 na gospodarkę i stopień gotowości przedsiębiorstw.

flag
world Węgry
calendar 07/10/2020

Węgry wprowadzają nową strukturę plików dla raportowania danych w fakturach online

Węgierski organ podatkowy opublikował niedawno nową strukturę plików, która od 2021 r. będzie podstawą raportowania danych w fakturach online. Nowa struktura plików to XSD w wersji 3.0.

Więcej informacji. 

flag
world Stany Zjednoczone Ameryki
calendar 07/10/2020

Stany Zjednoczone rozważają możliwość wprowadzenia ujednoliconego e-fakturowania

Amerykańska organizacja Business Payments Coalition (BPC) przewodzi 3-letniej inicjatywie mającej na celu zbadać możliwość utworzenia i wprowadzenia standardowego systemu wszechobecnego fakturowania elektronicznego w sektorze B2B na rynku amerykańskim.

Więcej informacji. 

flag
world Wielka Brytania
calendar 07/10/2020

Wielka Brytania przedłuża okres obowiązywania niższej stawki VAT dla branży turystycznej i hotelarsko-gastronomicznej

Tymczasowa redukcja stawki podatku VAT do 15% dla branży turystycznej i hotelarsko-gastronomicznej zostanie przedłużona do końca marca 2021 r.

flag
world Królestwo Arabii Saudyjskiej
calendar 22/09/2020

Królestwo Arabii Saudyjskiej planuje wprowadzenie obowiązku e-fakturowania

17 września Generalny Urząd ds. Zakatu i Podatków Arabii Saudyjskiej opublikował projekt ustawy o e-fakturowaniu i podjął konsultacje z ekspertami w branży w sprawie ich propozycji. Firma Tungsten jest zaangażowana w proces konsultacji, który kończy się 14 października.

flag
world Królestwo Arabii Saudyjskiej
calendar 20.05.2020

Arabia Saudyjska ogłasza podniesienie stawki podatku VAT

Arabia Saudyjska zwiększa stawkę podatku VAT z 5% do 15%: minister finansów, Mohammed Al-Jadaan, ogłosił, że z dniem 1 lipca 2020 r. stawka VAT wzrośnie z 5% na 15%.

flag
world Indie
calendar 17.03.2020

Indie opóźniają wprowadzenie obowiązku fakturowania

Rząd Indii ogłosił, że wprowadzi rozporządzenie dotyczące rejestracji faktur pod koniec 2019 r., proponując ambitną datę jego wejścia w życie, tj. 1 kwietnia 2020 r. Teraz jednak informuje, że zostanie ona przełożona na 1 października 2020 r.

flag
world Chiny
calendar 09.03.2020

Chiny kontynuują plany usprawnienia przepisów związanych z podatkiem VAT

Chiński Urząd Podatkowy podał nowe informacje na temat różnych kwestii podatkowych, w tym plan wprowadzenia specjalnych elektronicznych faktur VAT.

flag
world Polska
calendar 09.03.2020

Polska wprowadza e-fakturowanie w sektorze B2G w listopadzie

Polska wykonuje kolejny krok na drodze do udostępnienia krajowej platformy cyfrowej umożliwiającej organom administracji publicznej wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania za transakcje B2G.

flag
world Niemcy
calendar 10.03.2020

Druga faza e-fakturowania w sektorze B2G w Niemczech

Niemcy ogłosiły harmonogram obowiązkowego e-fakturowania w sektorze B2G. Zbliża się kwiecień, a wraz z nim druga faza wprowadzania e-fakturowania na szczeblu regionalnym i lokalnym. Mogą Państwo liczyć na pomoc firmy Tungsten – obsługujemy faktury w formacie XRechnung przez połączenie PEPPOL.

flag
world Grecja
calendar 03.03.2020

Grecja ogłasza plany wprowadzenia e-fakturowania, aby zmniejszyć lukę w krajowym podatku VAT

W celu zwalczania przypadków uchylania się od podatków rząd Grecji wprowadza model rozliczania faktur podobny do tego stosowanego w Meksyku.

flag
world Indie
calendar 21.02.2020

Więcej informacji na temat obowiązku używania portalu IRP w Indiach

Od 1 kwietnia 2020 r. wszystkie firmy o obrotach wynoszących co najmniej 1 miliard INR będą musiały korzystać z portalu IRP.

flag
world Filipiny
calendar 27.01.2020

Unilever i Tungsten uzyskują zezwolenie na stosowanie CAS na Filipinach

Po kilku latach współpracy możemy oficjalnie ogłosić, że zezwolenie na stosowanie skomputeryzowanego systemu księgowego (CAS) między firmami Unilever i Tungsten zostało wydane na początku stycznia 2020 r.

flag
world Indie
calendar 19.12.2019

Termin wprowadzenia e-fakturowania w Indiach potwierdzony na kwiecień 2020 r.

Potwierdzone zostały informacje, że Indie udostępniły swój portal rejestracji faktur (IRP) na początku 2020 r., co oznacza, że mali i średni podatnicy będą zobowiązani korzystać z niego od kwietnia 2020 r.

flag
world Włochy
calendar 28.06.2018

Włochy przedłużają termin składania e-faktur B2B przez dostawców paliwa

Włoski rząd ogłosił, że dostawcy paliwa muszą wysyłać e-faktury B2B najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku, tak jak inne firmy z włoskim numerem VAT.

flag
world Hiszpania
calendar 13.06.2018

Hiszpania rozszerza zakres obowiązkowego e-fakturowania B2G

Hiszpania ogłosiła rozszerzenie obowiązku e-fakturowania B2G na podwykonawców w zamówieniach publicznych, które obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.

flag
world Grecja
calendar 11.05.2018

Grecja wprowadzi obowiązek e-fakturowania w sektorze B2B

Niezależny organ ds. dochodów publicznych (ang. Independent Authority of Public Revenue, Α.Α.Δ.Ε.) ogłosił zamiar wprowadzenia obowiązkowych e-faktur i prowadzenia elektronicznych ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2020 r.

flag
world Włochy
calendar 20.04.2018

UE zezwala na odstępstwa od obowiązku e-fakturowania w sektorze B2B we Włoszech

Komisja Europejska zezwoliła na odstępstwa od artykułów 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE dla Włoch, ponieważ nałożony tam obowiązek e-fakturowania w sektorze B2B był w bezpośrednim konflikcie z powyższymi. Obowiązek e-fakturowania we Włoszech może zostać teraz wprowadzony bez naruszania jakichkolwiek przepisów UE.

flag
world Afryka Południowa
calendar 01.04.2018

Republika Południowej Afryki zmienia stawki VAT

Od 1 kwietnia 2018 r. podstawowa stawka VAT została podniesiona z 14% do 15%.

flag
world Katar
calendar 31.01.2018

Wdrożenie podatku VAT w Katarze

W lutym 2016 r. Rada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) ogłosiła, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzony we wszystkich państwach Zatoki Perskiej, począwszy od stycznia 2018 r.

flag
world Niemcy
calendar 31.01.2018

Niemcy wprowadzają obowiązek e-fakturowania w sektorze B2G

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world ZEA
calendar 01.01.2018

Zjednoczone Emiraty Arabskie wdrażają podatek VAT

W lutym 2016 r. Rada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) ogłosiła, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzony we wszystkich państwach Zatoki Perskiej, począwszy od stycznia 2018 r.

flag
world Arabia Saudyjska
calendar 01.01.2018

Królestwo Arabii Saudyjskiej wdraża podatek VAT

W lutym 2016 r. Rada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) ogłosiła, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzony we wszystkich państwach Zatoki Perskiej, począwszy od stycznia 2018 r.

flag
world Szwecja
calendar