Zgodność z przepisami - nowości

Podsumowanie
Jak poruszać się na grząskim gruncie przepisów związanych z fakturowaniem
Każdy kraj posiada własny zbiór zasad i przepisów, których musi przestrzegać Twoja firma, a celowe lub nieumyślne naruszenie tych zasad może skutkować znaczącymi karami.
Znajomość międzynarodowego otoczenia regulacyjnego pozwala Tungsten Network generować zgodne z prawem transgraniczne zamówienia zakupu i faktury. Poniżej znajdują najnowsze zmiany w prawie fiskalnym wprowadzane na całym świecie.

Najnowsze aktualizacje z całego świata

world Polska
calendar 07/10/2020

Poland; full steam ahead with B2B invoice clearance

The Polish Ministry of Finance plans to roll out a B2B VAT invoice clearance mandate (like the Italian SdI model) expected at the latest in 2022, with some sources citing an implementation closer to mid-2021.

Read more.

flag
world Grecja
calendar 07/10/2020

Greece delay Oct 1st invoice registration mandate

The Greek Government did an about turn on Oct 1st, the day of the mandate, to extend the voluntary period for invoice registration to January 1st 2021 citing economic impact of COVID and business readiness.

flag
world Węgry
calendar 07/10/2020

Hungary introduces a new file structure for online invoice data reporting

The Hungarian tax authority recently published a new file structure that will be the basis for online invoice data reporting in 2021. The new file structure is XSD version 3.0.

Read more. 

flag
world United States of America
calendar 07/10/2020

USA explores the possibilities for standardised e-invoicing

The American Business Payments Coalition (BPC) is leading a 3-year effort to explore the feasibility of developing and implementing a standard framework for ubiquitous B2B electronic invoicing for the US market.

Read more. 

flag
world Wielka Brytania
calendar 07/10/2020

The UK extends its reduction of the VAT rate for tourism and hospitality

The temporary VAT rate reduction to 15% VAT for the tourism and hospitality sectors will be extended up to the end of March 2021.

flag
world Królestwo Arabii Saudyjskiej
calendar 22/09/2020

Kingdom of Saudi Arabia; on its way to an e-invoicing mandate

On the 17th September Saudi’s General Authority for Zakat and Taxes recently published a draft e-invoicing regulation and have sought consultation with industry experts to provide input into their proposals. Tungsten is actively engaged in the consultation process which ends on October 14th.

flag
world Królestwo Arabii Saudyjskiej
calendar 20.05.2020

Arabia Saudyjska ogłasza podniesienie stawki podatku VAT

Kingdom of Saudi Arabia (KSA) announces a base-rate VAT increase from 5% to 15%: KSA’s Minister of Finance, Mr. Al Jadaan, announced starting from 1 July 2020 the VAT rate will increase from 5% to 15%.

flag
world Indie
calendar 17.03.2020

Indie opóźniają wprowadzenie obowiązku fakturowania

The Indian government announced its invoice registration mandate late 2019, putting forward a very challenging go-live date of 1 April 2020 – they are now reporting they will be postponing the effective date of the mandate until 1 October 2020.

flag
world Chiny
calendar 09.03.2020

Chiny kontynuują plany usprawnienia przepisów związanych z podatkiem VAT

Chiński Urząd Podatkowy podał nowe informacje na temat różnych kwestii podatkowych, w tym plan wprowadzenia specjalnych elektronicznych faktur VAT.

flag
world Polska
calendar 09.03.2020

Polska wprowadza e-fakturowanie w sektorze B2G w listopadzie

Polska wykonuje kolejny krok na drodze do udostępnienia krajowej platformy cyfrowej umożliwiającej organom administracji publicznej wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania za transakcje B2G.

flag
world Niemcy
calendar 10.03.2020

Druga faza e-fakturowania w sektorze B2G w Niemczech

Germany has announced its schedule for mandatory B2G e-Invoicing. As April approaches, the second phase will come into action for the regional and communal levels. Tungsten is here to help – we can support your invoice delivery of the XRechung through our PEPPOL connection.

flag
world Grecja
calendar 03.03.2020

Grecja ogłasza plany wprowadzenia e-fakturowania, aby zmniejszyć lukę w krajowym podatku VAT

W celu zwalczania przypadków uchylania się od podatków rząd Grecji wprowadza model rozliczania faktur podobny do tego stosowanego w Meksyku.

flag
world Indie
calendar 21.02.2020

Więcej informacji na temat obowiązku używania portalu IRP w Indiach

Od 1 kwietnia 2020 r. wszystkie firmy o obrotach wynoszących co najmniej 1 miliard INR będą musiały korzystać z portalu IRP.

flag
world Filipiny
calendar 27.01.2020

Unilever i Tungsten uzyskują zezwolenie na stosowanie CAS na Filipinach

Po kilku latach współpracy możemy oficjalnie ogłosić, że zezwolenie na stosowanie skomputeryzowanego systemu księgowego (CAS) między firmami Unilever i Tungsten zostało wydane na początku stycznia 2020 r.

flag
world Indie
calendar 19.12.2019

Termin wprowadzenia e-fakturowania w Indiach potwierdzony na kwiecień 2020 r.

Potwierdzone zostały informacje, że Indie udostępniły swój portal rejestracji faktur (IRP) na początku 2020 r., co oznacza, że mali i średni podatnicy będą zobowiązani korzystać z niego od kwietnia 2020 r.

flag
world Włochy
calendar 28.06.2018

Włochy przedłużają termin składania e-faktur B2B przez dostawców paliwa

Włoski rząd ogłosił, że dostawcy paliwa muszą wysyłać e-faktury B2B najpóźniej od 1 stycznia 2019 roku, tak jak inne firmy z włoskim numerem VAT.

flag
world Hiszpania
calendar 13.06.2018

Hiszpania rozszerza zakres obowiązkowego e-fakturowania B2G

Hiszpania ogłosiła rozszerzenie obowiązku e-fakturowania B2G na podwykonawców w zamówieniach publicznych, które obowiązuje od 1 lipca 2018 roku.

flag
world Grecja
calendar 11.05.2018

Grecja wprowadzi obowiązek e-fakturowania w sektorze B2B

Niezależny organ ds. dochodów publicznych (ang. Independent Authority of Public Revenue, Α.Α.Δ.Ε.) ogłosił zamiar wprowadzenia obowiązkowych e-faktur i prowadzenia elektronicznych ksiąg rachunkowych począwszy od 1 stycznia 2020 r.

flag
world Włochy
calendar 20.04.2018

UE zezwala na odstępstwa od obowiązku e-fakturowania w sektorze B2B we Włoszech

Komisja Europejska zezwoliła na odstępstwa od artykułów 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE dla Włoch, ponieważ nałożony tam obowiązek e-fakturowania w sektorze B2B był w bezpośrednim konflikcie z powyższymi. Obowiązek e-fakturowania we Włoszech może zostać teraz wprowadzony bez naruszania jakichkolwiek przepisów UE.

flag
world Afryka Południowa
calendar 01.04.2018

Republika Południowej Afryki zmienia stawki VAT

Od 1 kwietnia 2018 r. podstawowa stawka VAT została podniesiona z 14% do 15%.

flag
world Katar
calendar 31.01.2018

Wdrożenie podatku VAT w Katarze

W lutym 2016 r. Rada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) ogłosiła, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzony we wszystkich państwach Zatoki Perskiej, począwszy od stycznia 2018 r.

flag
world Niemcy
calendar 31.01.2018

Niemcy wprowadzają obowiązek e-fakturowania w sektorze B2G

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world ZEA
calendar 01.01.2018

Zjednoczone Emiraty Arabskie wdrażają podatek VAT

W lutym 2016 r. Rada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) ogłosiła, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzony we wszystkich państwach Zatoki Perskiej, począwszy od stycznia 2018 r.

flag
world Arabia Saudyjska
calendar 01.01.2018

Królestwo Arabii Saudyjskiej wdraża podatek VAT

W lutym 2016 r. Rada Współpracy Zatoki (ang. Gulf Cooperation Council, GCC) ogłosiła, że podatek od towarów i usług (VAT) zostanie wprowadzony we wszystkich państwach Zatoki Perskiej, począwszy od stycznia 2018 r.

flag
world Szwecja
calendar 01.01.2018

Szwecja wdraża unijną dyrektywę VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Włochy
calendar 01.01.2018

Włochy wprowadzają obowiązek e-fakturowania w sektorze B2B

Rząd włoski potwierdził, że e-fakturowanie B2B stanie się obowiązkowe od dnia 1 stycznia 2019 r. (w niektórych przypadkach, jak np. dostawców oleju opałowego do pojazdów silnikowych lub podwykonawców zatrudnionych przez przedsiębiorstwa zatrudnione w administracji publicznej, zezwolenie będzie obowiązywać od lipca 2018 r.)

flag
world Polska
calendar 01.01.2018

Polska opóźnia wprowadzenie zmian do ustawy o VAT do lipca 2018 r.

Zasadnicze zmiany w ustawie o VAT miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Ich wprowadzenie zostało jednak przesunięte na lipiec 2018 r.

flag
world Rumunia
calendar 01.01.2018

Rumunia wdraża płatność z podziałem VAT

1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o obowiązkowym podziale podatku VAT. System był dobrowolny od 1 października 2017 r.

flag
world Węgry
calendar 01.01.2018

Węgry zapowiadają wymóg sprawozdawczości elektronicznej w odniesieniu do sprzedaży krajowej B2B

Rząd węgierski opublikował ostatni projekt dekretu określającego zmiany dotyczące sprawozdawczości VAT, który wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

flag
world Meksyk
calendar 01.07.2017

Meksyk wprowadza obowiązek CFDi w wersji 3.3

CFDi 3.3 zostało wprowadzone w Meksyku w dniu 1 lipca 2017 r. i staje się obowiązkowe od dnia dzisiejszego. Nowa wersja zawiera zmiany w strukturze, formacie danych, katalogach, a także w walidacjach i zasadach obliczeniowych, takich jak poniższe.

flag
world Francja
calendar 01.06.2017

Francja wdraża unijną dyrektywę VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Norwegia
calendar 01.01.2017

Norwegia wdraża unijną dyrektywę VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Francja
calendar 01.01.2017

Francja wprowadza obowiązek e-fakturowania w sektorze B2G

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Włochy
calendar 01.06.2016

Włochy wdrażają unijną dyrektywę VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Dania
calendar 01.01.2016

Dania wdraża unijną dyrektywę VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Hiszpania
calendar 01.01.2016

Hiszpania wdraża unijną dyrektywę VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
world Stany Zjednoczone
calendar 01.09.2015

Stany Zjednoczone wprowadzają obowiązek e-fakturowania w sektorze B2G

Oczekuje się, że do końca roku podatkowego 2018 amerykańskie agencje federalne przyjmą elektroniczne fakturowanie dla zamówień B2G.

flag
world Unia Europejska
calendar 16.04.2014

Unijna dyrektywa VAT nr 55

Unijna dyrektywa VAT nr 55 zobowiązuje wszystkie organy publiczne w UE do przesyłania faktur drogą elektroniczną lub przynajmniej do określenia sposobu ich przesyłania najpóźniej od dnia 27 listopada 2018 r.

flag
Ładowanie kolejnych informacji