Nowy, ulepszony portal Tungsten Network

W ramach ciągłych starań, by zapewnić jak najlepszą obsługę, z przyjemnością ogłaszamy modernizację naszego portalu do fakturowania Tungsten Network.

Możliwości nowego portalu zostaną rozszerzone, co poprawi jakość oferowanych klientom usług, usprawniając rejestrację, zwiększając bezpieczeństwo i ułatwiając nawiązywanie kontaktu z klientami.

Główne motywy tegorocznego rozwoju portalu skupiają się wokół trzech głównych zasad i naszej szerzej pojmowanej strategii:

 1. Szybsze nawiązywanie połączeń – wprowadzenie i rejestracja
 2. Sprawna obsługa serwisowa – ulepszenia związane z obsługą klienta i poziomem usług
 3. Elastyczne wysyłanie i odbieranie faktur dzięki naszym rozwiązaniom do obsługi płatności i należności – Total AP i Total AR

Motywy te oparte są na następujących pięciu celach:

 1. Poprawić komfort obsługi, tak aby użytkownicy mogli szybciej i łatwiej wykonywać swoje zadania.
 2. Zapewnić bardziej nowoczesny wygląd i intuicyjną obsługę, aby wykonywanie codziennej pracy na portalu było łatwiejsze i przyjemniejsze.
 3. Zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podczas wystawiania faktur zarówno dużym, jak i małym klientom.
 4. Poprawić strukturę platformy i dokonać zmian nieaktualnego kodu, aby umożliwić szybkie tworzenie i wdrażanie funkcjonalności oraz przestrzegać ustalonych przez nas terminów na wprowadzenie zmian.
 5. Wprowadzać nowe funkcje, które zwiększają wartość dla użytkowników i sprawiają, że nasze oprogramowanie do e-fakturowania jest najlepsze na rynku.

Co się zmieni?

Nowy wygląd

Nowoczesny wygląd i ulepszona nawigacja

Raporty

Ulepszone raportowanie najważniejszych dla użytkowników statystyk

Połącz się z klientami

Możliwość wyszukiwania klientów i łączenia się z nimi szybciej niż dotychczas

Nowa wersja portalu

Użytkownicy będą mieli dostęp do nowego panelu nawigacyjnego oraz odświeżonej szaty graficznej i poprawionych funkcji. Zmiany te umożliwiają nam dodawanie nowych funkcji w ciągu roku, podobnie jak robią to platformy konsumenckie, z których nasi użytkownicy korzystają każdego dnia – wszystko po to, aby codzienne zadania związane z fakturowaniem były szybsze, łatwiejsze, bezpieczniejsze i bardziej satysfakcjonujące.

Zmiany w wyglądzie portalu

 • Przenieśliśmy menu z górnej pozycji na lewą stronę, aby ułatwić użytkownikom nawigację i wybór odpowiednich pozycji menu.
 • Zmieniliśmy nazwy głównych pozycji menu, np. Fakturowanie na Faktury, Moje zamówienia zakupu na Zamówienia zakupu itp.
 • Nie dokonaliśmy żadnych zmian w uprawnieniach, co oznacza, że użytkownicy zachowają dostęp do wszelkich pozycji menu, z których wcześniej korzystali.

Już wkrótce – ulepszone narzędzia i funkcje raportowania

Launch date – Est. end of Q4 TBC

Nasze podejście do tworzenia nowej funkcji raportowania składało się z trzech etapów:

 1. Najpierw zaczęliśmy rejestrować i analizować dane dotyczące wykorzystania raportów.
 2. Następnie poprosiliśmy klientów o ilościowe i jakościowe informacje zwrotne.
 3. Na koniec połączyliśmy zebrane dane z funkcjonalnością serwera, tak aby poprawić szybkość, zoptymalizować wydajność oraz ulepszyć interfejs.

Udoskonalone narzędzia pozwolą na stabilizację funkcji raportowania, zapewnią dokładność danych i zwiększą użyteczność uruchamiania odpowiednich raportów na potrzeby codziennych zadań i kont służących do zarządzania.

Czy chcą Państwo testować nową funkcję raportowania w wersji BETA?

Launched – Automated Customer Connect

We’ve automated our customer connect functionality to make it quicker and easier for buyers and suppliers to connect over our network. Suppliers are now able to search and see if they have other customers on the network, making it quicker to send electronic invoices from the first sign on.

Po wysłaniu prośby o połączenie procesy serwisowe zostaną przyspieszone, tak aby klient mógł wcześniej zaakceptować połączenie.

Have feedback?