Andrew Doman

Andrew Doman jest doświadczonym dyrektorem niewykonawczym. Zajmuje stanowisko prezesa Castle Trust i dyrektora niewykonawczego grupy Target. Wcześniej pracował jako dyrektor niewykonawczy OneSavings Bank (2016–2018), dyrektor generalny Premium Credit (2012–2015), a także dyrektor generalny (od 2009 r.) i prezes (2011–2012) Russell Investments. Pełnił również funkcję dyrektora niewykonawczego w Wesleyan Assurance Society (2008–2009).

Andrew spędził 22 lata w firmie McKinsey & Co, gdzie jego klientami były liczne wiodące brytyjskie i europejskie firmy świadczące usługi finansowe. W pracy koncentrował się na poprawie wyników oraz strategii odzyskiwania rentowności. Andrew posiada dyplomy z zakresu medycyny i chirurgii oraz ekonomii, a także tytuł MBA (magistra studiów menedżerskich).

Andrew jest członkiem komitetu audytu, komitetu ds. wynagrodzeń i komitetu ds. nominacji. 

Andrew Doman