Jessica Oppenheimer

Specjalistka ds. zasobów ludzkich i rozwoju organizacyjnego z doświadczeniem w pracy z globalnymi zespołami kierowniczymi wyższego szczebla w różnych sektorach przemysłu, w tym w sektorze cyfrowym, mediach, telekomunikacji, żegludze morskiej, sektorze ropy naftowej i gazu, a także w konsultingu. Osiągnęła znaczące sukcesy, współpracując z przedsiębiorstwami nad pragmatycznymi, skupionymi na ludziach interwencjami i rozwiązaniami, które mają widoczny wpływ na wyniki finansowe firm.

Jessica Oppenheimer