Jonathan Cage

Jonathan przeniósł się do Wielkiej Brytanii i firmy Tungsten z J2 Global Inc. w Los Angeles, gdzie od 2019 r. zajmował stanowisko dyrektora ds. technologii marketingowych. W tym czasie Jonathan zarządzał wszystkimi działaniami inżynieryjnymi i produktowymi w międzynarodowej jednostce biznesowej składającej się z czterech firm programistycznych. Wcześniej przez cztery lata był wiceprezesem ds. inżynierii oprogramowania w Cision Ltd.

W Tungsten Jonathan kieruje strategią firmy dotyczącą technologii i inżynierii, mającą na celu utrzymanie i zwiększenie wartości Tungsten Network dla klientów. Ściśle współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, aby wspierać klientów na drodze do 100% cyfryzacji faktur i realizacji jej strategicznego wpływu biznesowego.

Jonathan Cage