FILM

Tungsten Network

Compliance never stands still

Navigating the global tax compliance landscape can be a minefield when you’re doing business across borders. Every country has its own set of rules and regulations that your company must adhere to, and violating these rules, intentionally or not, can result in significant penalties.

Znajomość międzynarodowego otoczenia regulacyjnego pozwala Tungsten Network generować zgodne z prawem transgraniczne zamówienia zakupu i faktury. Poniżej znajdują najnowsze zmiany w prawie fiskalnym wprowadzane na całym świecie.

Ruud van Hilten, Tungsten Network’s SVP Business Development and Country Compliance and PwC’s Ellen Cortvriend discuss the importance of tax and business rules compliance in the invoicing process, and what the cost of non-compliance could be

Zarejestruj się, aby otrzymać nasz comiesięczny biuletyn informacyjny

Raporty i aktualizacje branżowe