FILM

Tungsten Network

Watch IDC in action

With Invoice Data Capture (IDC), 100% of your paper invoices are digitised from day one.

Starting with the initial scanning and capturing of invoice details before the conversion to electronic, standardised invoices, easily delivered directly to your ERP.

W miarę zwiększania zapotrzebowania na Total AP ustalimy z Państwem cele konwersji, aby przenieść nawet 90% dostawców na proces elektronicznego przesyłania – oprogramowanie do rejestrowania danych zajmie się natomiast pozostałymi 10%, które nadal muszą korzystać z alternatywnej metody rozliczenia.

Zarejestruj się, aby otrzymać nasz comiesięczny biuletyn informacyjny

Raporty i aktualizacje branżowe

Bezpłatna konsultacja

Zbudowaliśmy największą na świecie, zgodną z wymogami sieć transakcji biznesowych, pomagając firmom z całego świata w postępach na ich drodze do światowej klasy wyników.

Państwa droga może zacząć się już dziś.

Skontaktuj się z nami