Witamy w systemie elektronicznego fakturowania dla GE

Firma GE współpracuje z Tungsten Network w celu ułatwienia dostawcom przesyłania faktur

Wspieramy Państwa na każdym kroku

Korzystając z ponad dziesięcioletniego doświadczenia, stworzyliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz dokumentów, które znajdą Państwo poniżej

Pytania ogólne

  Czym jest Tungsten Network?

  Tungsten Network zapewnia usługi związane z fakturowaniem elektronicznym, analizą i rozwiązaniami w zakresie obiegu dokumentów dla firm na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach, prosimy wejść na naszą stronę internetową.

  Jakie odniosę korzyści w związku z korzystaniem z Tungsten Network?

  • Bezpieczne i gwarantowane przesyłanie faktur to koniec problemów z ginięciem faktur na poczcie
  • Przetwarzanie faktur będzie trwało krócej
  • Brak opóźnień z powodu brakujących informacji, z uwagi na to, że coś „wylądowało na złym biurku” albo ze względu na czynności wykonywane ręcznie
  • Wykorzystanie technologii WYMIANY DANYCH W DOWOLNYM FORMACIE likwidujące konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania lub sprzętu
  • Większa przejrzystość przetwarzania i lepsze zarządzanie przepływem środków dzięki dostępowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz funkcji raportowania
  • Zgodność z przepisami dot. podatku VAT bez względu na to, skąd faktury są wysyłane i gdzie są odbierane
  • Łatwość obsługi i wysoka opłacalność wysyłania faktur w dowolnym czasie

  Czy e-fakturowanie będzie wymogiem dla nowych przetargów i nowych dostawców?

  Tak. Od 2016 roku używanie systemu e-fakturowania Tungsten stało się formalnym kryterium selekcji dostawców przyjętym przez GE. Nie musi to prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji sprzedawców niespełniających wymagań, ale przewidujemy, że z upływem czasu nieuchronnie znajdą się oni w niekorzystnej sytuacji.

  Jakie opłaty związane są z tą usługą?

  Tungsten Network zapewnia dwie opcje fakturowania elektronicznego. Każde rozwiązanie obejmuje bezpłatną liczbę faktur na miesiąc.

  For suppliers of GE Healthcare, Renewable Energy, GE Corporate (SSS), GE Capital (SSS) – all transactions through Web From solution is free of charge!

  Dostawcy pozostałych podmiotów GE korzystający z formularza internetowego mogą dokupić nowe transakcje za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Zakupu można dokonać na stronie Fakturowanie > Zakup transakcje Tungsten Network.

  Czy Tungsten współpracuje z personelem posługującym się innymi językami?

  Komunikacja między Tobą i Twoim klientem będzie kontynuowana w tym samym języku. Należy nadal wysyłać faktury w języku używanym na codzień.

  Aby uzyskać wsparcie, należy przesłać zgłoszenie z prośbą o pomoc lub skontaktować się telefonicznie z zespołem pomocy Tungsten Network.

Pytania dotyczące rejestracji

  Firma GE poprosiła o wystawianie faktur poprzez Tungsten Network. Co mam zrobić?

  Zarówno nabywca, jak i sprzedawca muszą być członkami Tungsten Network, aby możliwe było wysyłanie i otrzymywanie elektronicznych faktur za pośrednictwem Tungsten.

  Odszukaj w swojej poczcie wiadomość e-mail od Tungsten Network z zaproszeniem do dołączenia do sieci, wysłaną w imieniu GE. Następnie kliknij link aktywacyjny w wiadomości e-mail i postępuj zgodnie z instrukcjami. (Podane link jest niestandardowy i zawiera dane pomagające usprawnić proces rejestracji).

  If you have not, please contact [email protected]  to request your registration link.

  Wielu z Państwa klientów może już być członkami naszej sieci. W ciągu 24 godzin do momentu dołączenia do Tungsten Network będą mogli Państwo wysyłać elektroniczne faktury do tych klientów.

  Czy muszę podpisać umowę z Tungsten Network?

  Tak, niezależnie od wybranego rozwiązania, konieczne będzie zaakceptowanie warunków i zasad Tungsten Network.

  Czy muszę zainstalować jakieś oprogramowanie?

  Nie. NIE jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie ani sprzęt komputerowy. Aby wysyłać e-faktury za pośrednictwem portalu Tungsten Network, wymagane jest tylko połączenie z Internetem.

  Jakie są minimalne wymagania systemowe umożliwiające korzystanie z portalu Tungsten Network?

  Minimalne wymagania dotyczące systemu operacyjnego: Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux lub Mac OS 9.2*.

  Minimalne wymagania dotyczące przeglądarki: Internet Explorer w wersji 9 i najnowsze wersje przeglądarek Firefox, Chrome, Safari i Opera.

  Czy mogę wysyłać faktury elektroniczne do wszystkich moich klientów za pomocą portalu Tungsten Network?

  Po zarejestrowaniu się w sieci portal Tungsten umożliwia przesyłanie faktur elektronicznych wszystkim klientom będącym członkami sieci bez dodatkowych opłat. Kliknij opcję Połącz z klientami na portalu dla dostawców, aby łatwo zlokalizować innych nabywców.

  Czy po otrzymaniu z systemu Tungsten powiadomienia o gotowości do realizacji transakcji (RTT) nadal mogę wysyłać faktury papierowe?

  Nie. Firma GE oczekuje, że po otrzymaniu tego powiadomienia zaczną Państwo wysyłać wszystkie faktury za pośrednictwem systemu Tungsten, zaprzestając wysyłania faktur papierowych (będą one odrzucane przy odbiorze). Ma to zapobiec ewentualnemu tworzeniu duplikatów.

  Kto jest odpowiedzialny za udostępnienie innym użytkownikom dodatkowego dostępu do danych logowania do portalu Tungsten?

  Gdy dostawca lub nabywca rejestruje się w portalu Tungsten, musi wyznaczyć administratora. Dane administratora można znaleźć w obszarze „Moje konto” w sekcji „Mój profil”. Są one widoczne w dolnej części ekranu.

  Administrator może dodawać nowych użytkowników i zmieniać prawa dostępu.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu

  I have tried to register but received a message that my company already has a Tungsten Network account. How do I proceed?

  If you have tried to register but received a message advising a company with the same VAT ID is already registered, you will need to be given access to your company’s existing account.

  If you know who your admin is, they can grant you access by following these steps:

  If you do not know who your account admin is or your account admin has left the company and you would like to be granted access, please fill in this form https://tungsten-network.my.site.com/contactAccountAccess/s/?language=en_US

Zgodność z przepisami

  Czy e faktury można wysyłać do różnych krajów?

  Tak, Tungsten Network działa globalnie i umożliwia swoim członkom międzynarodową wymianę faktur. Tungsten Network stosuje się do lokalnych przepisów podatkowych, dzięki czemu wymogi zgodności są spełnione. Dzięki współpracy z firmą PwC zapewniamy, że spełniamy przepisy podatkowe i dotyczące fakturowania w Europie, Ameryce Północnej i w regionie Azji i Pacyfiku.

  Skontaktuj się z nami, aby szczegółowo przedyskutować naszą zgodność z przepisami globalnymi.

  Czy e-faktury są zgodne z lokalnymi przepisami podatkowymi (w tym VAT)?

  Tak, e-fakturowanie Tungsten Network jest zgodne z lokalnymi przepisami podatkowymi (w tym VAT). Współpracujemy z firmą PwC, aby zapewnić, że spełnione są lokalne przepisy podatkowe i dotyczące fakturowania.

  Nabywcy i dostawcy otrzymują od Tungsten Network podpisany cyfrowo obraz faktury w formacie PDF. Jest to obraz faktury zgodnej z przepisami podatkowymi. Nabywca może jej użyć do celów kontroli przepływu pracy i inspekcji.

  Członkowie Tungsten Network mogą przechowywać cyfrowo podpisane dokumenty PDF w swoim archiwum elektronicznym; mają też dostęp przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do archiwum Tungsten Network.

  Skontaktuj się z nami w celu omówienia globalnej zgodności bardziej szczegółowo.

  Czy istnieje wymóg drukowania lub przechowywania wydruków faktur?

  Dzięki e-fakturowaniu Tungsten Network nie ma potrzeby drukowania ani przechowywania papierowych kopii faktur. Tungsten Network nie tylko wysyła dane faktury do systemu rozliczeniowego nabywców, ale także cyfrowo podpisany plik PDF, który może służyć do celów kontroli przepływu pracy i inspekcji podatkowych. Taka faktura jest zgodna z przepisami podatkowymi.

  Tungsten Network przechowuje wszystkie faktury przesłane za pośrednictwem sieci w archiwum faktur. Wszyscy członkowie sieci mają dostęp do archiwum za pośrednictwem portalu Tungsten Network przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

  Z kim współpracuje Tungsten Network, aby zapewnić przestrzeganie przepisów?

  Firma PricewaterhouseCoopers zajmuje się doradztwem podatkowym dla Tungsten Network. Korzystamy z usług lokalnych oddziałów PwC do kontaktu z organami podatkowymi w konkretnych krajach, aby mieć pewność, że nasze produkty oferują aktualne dane w tym zakresie.

  Cyfrowym podpisywaniem naszych faktur zajmuje się firma TrustWeaver. Zapewnia ona narzędzia ułatwiające zachowywanie zgodności i audyt dokumentacji biznesowej i procesów dzięki innowacyjnym rozwiązaniom opartym na podpisie elektronicznym.

  Tungsten Network przestrzega przepisów w 48 krajach, a co z pozostałymi krajami?

  W tym przypadku nie będziemy w stanie wystawiać legalnych faktur elektronicznych z podpisem cyfrowym firmy TrustWeaver. W zamian Tungsten wystawi duplikat faktury z niezbędnymi informacjami, który jednak nie będzie uznawany za oficjalną podstawę audytu lub zwrotu podatku VAT.

  Czym jest podpis cyfrowy?

  Zasadniczo jest to dowód dla nabywcy, że fakturę wystawił ten, a nie inny dostawca. Podpisy cyfrowe pozwalają określić autentyczność pochodzenia faktur, a także prawdziwość zawartych w nich danych. Podpisy cyfrowe Tungsten Network są wystawiane przez firmę TrustWeaver i zawierają datownik.

  Należy weryfikować wszystkie podpisy na fakturach przed ich dalszą realizacją, aby spełniać wymagania audytów. W razie potrzeby i za pisemną zgodą klienta, Tungsten jest w stanie wykonywać takie operacje.

  Czym jest archiwum elektroniczne Tungsten Network?

  Tungsten Network przechowuje wszystkie faktury przesłane za pośrednictwem sieci w archiwum faktur. Wszyscy członkowie sieci mają dostęp do archiwum za pośrednictwem portalu Tungsten Network przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Faktury są przechowywane sekwencyjnie i można je wyszukiwać. Dopóki faktury będą przechowywane w archiwum elektronicznym, Tungsten Network zapewnia ich czytelność i zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem.

  Czy przesyłanie faktur za pomocą Formularza internetowego jest bezpieczne?

  Uzyskanie dostępu do usługi Tungsten, w tym do Formularza internetowego, wymaga trzech etapów autoryzacji. Ponadto każda sesja jest zabezpieczona za pomocą standardowego 128-bitowego szyfrowania SSL, które wykorzystuje certyfikaty serwera klasy 3 od firmy Verisign. Po utworzeniu faktury jest ona przechowywana w bezpiecznym archiwum, gdzie jest chroniona przy użyciu najnowszych zabezpieczeń, które są codziennie testowane.

  Oznacza to, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą połączyć się z witryną. Po nawiązaniu połączenia każdy rodzaj komunikacji jest prywatny, a dane są całkowicie bezpieczne.

Przesyłanie faktur za pośrednictwem Tungsten Network

  Jak dokonać rejestracji?

  • Otrzymałem(-am) e-mail z zaproszeniem od Tungsten Network w imieniu GE
  1. Jeśli wiadomość zawiera link, należy go kliknąć i wypełnić wymagane pola
  2. Jeśli wiadomość nie zawiera linku, należy skontaktować się ze specjalistą GE ds. rejestracji

  Rejestracja będzie w pełni kompletna tylko po wybraniu swoich klientów – jednostek GE – i połączeniu się z nimi.

  • Nie otrzymałem(-am) e-maila z zaproszeniem, ale chcę dołączyć – rejestracja ad hoc
  1. Należy przejść na stronę tungsten-network.com/register
  2. Wyszukać firmę
  3. Wpisać dane firmy
  4. Wpisać dane użytkownika
  5. Zaakceptować Warunki Tungsten Network
  6. Rejestracja zakończona
  7. Rejestracja będzie w pełni kompletna tylko po wybraniu swoich klientów – jednostek GE – i połączeniu się z nimi.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu

   

   

  Jak połączyć się z klientem?

  Po zalogowaniu się do Tungsten Network należy kliknąć kartę Klienci i wybrać opcję Połącz z klientem.

  Pełną listę aktualnie dostępnych podmiotów GE można znaleźć tutaj: https://www.tungsten-network.com/customer-campaigns/ge/uk/entities/

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

   

  Kiedy mogę zacząć wysłać faktury za pośrednictwem Tungsten Network?

  Otrzymasz wiadomość e-mail ze skrótem „RTT” w temacie, który oznacza powiadomienie o gotowości do transakcji w Tungsten Network. Wiadomość będzie zawierać instrukcje i dane kontaktowe specjalisty GE ds. rejestracji. W przypadku pytań lub nierozliczonego salda, które chcą Państwo rozliczyć przed dołączeniem do Tungsten, należy zwrócić się do specjalisty GE ds. rejestracji. Jeśli nie mają Państwo żadnych pytań, GE rozpocznie aktywację w ciągu 3 dni. Zakończenie aktywacji może potrwać do 5 dni roboczych, czyli maksymalnie 8 dni od otrzymania powiadomienia o gotowości zobaczą Państwo w portalu swoje Otwarte zamówienia zakupu.

  Jeśli nie widzą Państwo swoich zamówień zakupu, należy zwróć się do specjalisty GE ds. rejestracji.

  W jaki sposób mogę przesyłać faktury?

  Przesyłając fakturę dla GE, zawsze należy używać karty Zamówienia zakupu, aby dokonać konwersji zamówienia zakupu, zamiast tworzyć fakturę od zera.

  1. Zaloguj się do portalu Tungsten Network pod adresem www.tungsten-network.com/login.
  2. Po zalogowaniu kliknij Zamówienia zakupu po lewej stronie ekranu. Następnie wybierz klienta i ustaw zakres dat – zalecamy wybranie 12 miesięcy. Potem kliknij „Szukaj”.
  3. Kliknij niebieski przycisk ze znakiem plusa, tuż nad zamówieniem zakupu.
  4. Kliknij przycisk Akceptuj zamówienie zakupu znajdujący się na dole strony (będzie również możliwość odrzucenia lub zarchiwizowania zamówienia).
  5. Kliknij przycisk „Konwertuj zamówienie zakupu”.
  6. Wprowadź numer faktury, a następnie wybierz pozycję, zaznaczając białe pole. Następnie wpisz preferowaną kwotę i dodaj stawkę podatku.
  7. Jeśli dane wpisane do tej pory są poprawne, należy je zatwierdzić.
  8. Na ostatniej stronie można podać swoje dane kontaktowe, dodać opłatę frachtową lub odpowiednie opłaty dodatkowe (przy pomocy zielonego przycisku „DODAJ”, patrz zdjęcie w załączniku) i opcjonalnie załączyć dodatkowy dokument pomocniczy. Należy wpisać też datę powstania obowiązku podatkowego (po prawej stronie) i datę dostawy. Jeśli ich Państwo nie znają, można podać datę wystawienia faktury.
  9. Aby zakończyć przesyłanie, kliknij „Prześlij fakturę”.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

  Jak dodać opłaty frachtowe i koszty przesyłki?

  If you are a supplier of GE Renewable Energy Onshore-Offshore Wind, you are not allowed to add additional charges. Please reach out to your GE buyer/GE contact for further information.

  If you are a supplier of GE Healthcare, GE Grid, GE Aviation or GE Corporate, please find the instructions here:

  Podczas tworzenia faktury pojawi się możliwość dodania do niej frachtu i dodatkowych opłat. Na ostatniej stronie konwersji zamówienia zakupu, po danych kontaktowych użytkownika i GE, w „pozycjach faktury” znajduje się zielony przycisk „Dodaj”. Po kliknięciu go możliwe będzie dodanie opłat.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

   

  Jak kontynuować przesyłanie wersji roboczej / zapisanej faktury?

  1. Na stronie głównej kliknij „Wyświetl wszystkie” pod podsumowaniem zapisanych faktur.

  2. Zapisane faktury pojawią się na dole strony. Kliknij „Edytuj”.

  3. Sprawdź i wypełnij pola obowiązkowe (oznaczone czerwoną gwiazdką).

  4. Na końcu strony sprawdź kwoty w polu Podsumowanie. Jeśli wszystko się zgadza, kliknij Wyślij.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu

  Dlaczego moje zamówienia zakupu są niedostępne?

  Może być wiele przyczyn tego problemu, oto najczęstsze:

  • Prosimy upewnić się, że używają Państwo odpowiednich kryteriów podczas wyszukiwania zamówień zakupu na karcie „Zamówienia zakupu”. Prosimy spróbować ustawić wszystkie kryteria na wartości domyślne, z wyjątkiem klienta i zakresu dat zamówień zakupu, które to należy obowiązkowo wybrać (GE zaleca wybranie „ostatnich 12 miesięcy” lub użycie niestandardowego zakresu). Wszystkie zamówienia utworzone lub zmodyfikowane w ciągu roku lub dwóch lat, w zależności od jednostki biznesowej GE, są przesłane do Tungsten.
  • Otrzymali Państwo wiadomość rejestracyjną z linkiem, ale rejestracji dokonano za pomocą portalu, a nie linku. Mają Państwo kilka kont Tungsten, a zamówienia są przypisane do niewłaściwego konta. W takim przypadku konta powinny zostać połączone. Aby to zrobić, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [ochrona poczty e-mail]
  • Otrzymali Państwo wiadomość e-mail z informacją, że Państwa konto jest gotowe do transakcji, a mimo tego zamówienia nie są dostępne. Wiadomość e-mail zawiera informację, że mają Państwo 3 dni na zgłoszenie pytań i wątpliwości do GE, zanim GE dokona aktywacji konta. Jeśli nie wysłano żadnej odpowiedzi, aktywacja nastąpi w ciągu 7 dni roboczych. Nie muszą Państwo podejmować żadnych dalszych działań. Jeśli po 5 dniach roboczych Państwa zamówienia zakupu nadal nie będą dostępne, prosimy o kontakt z zespołem GE: [ochrona poczty e-mail]
  • Jeśli zamówienie zakupu jest starsze niż 2 lata lub jest w pełni rozliczone, nie będzie dostępne w portalu. W takim przypadku należy skontaktować się z podmiotem nabywającym GE, aby odnowić zamówienie zakupu lub dostarczyć nowe.

  Dlaczego moje zamówienia zakupu są wyświetlane na szaro?

  • Przy każdej pozycji zamówienia znajduje się pole wyboru, które należy zaznaczyć, aby wybrać daną pozycję do konwersji. Jeśli pozycja jest zaznaczona, ale pola pozostają szare, oznacza to, że brakuje potwierdzenia przyjęcia towaru. Podmiot nabywający GE lub administrator zamówienia zakupu musi utworzyć potwierdzenie przyjęcia towaru, dlatego należy się z nim skontaktować.
   Po utworzeniu potwierdzenia przyjęcia towaru zamówienie zakupu w Tungsten zostanie zaktualizowane w ciągu kilku godzin, a najpóźniej następnego dnia.
  • Jeśli dostępna ilość wynosi 0, ponieważ wysłano już fakturę dla danej pozycji, odpowiadające jej pola będą szare. Jeśli chcą Państwo wysłać kolejne faktury do tej pozycji, prosimy o kontakt z podmiotem nabywającym GE.

  Dlaczego cena jednostkowa wyświetlana w portalu różni się od uzgodnionej ceny?

  Prosimy o zwrócenie się do przedstawiciela GE, aby zaktualizować bazę danych GE o obowiązujące ceny. Zmodyfikowane dane zostaną automatycznie przesłane do Tungsten w ciągu kilku godzin.

  Dlaczego zamówiona ilość wyświetlana w portalu jest inna niż uzgodniona ilość?

  Prosimy o zwrócenie się do przedstawiciela GE, aby zaktualizować bazę danych GE o obowiązujące ilości. Zmodyfikowane dane zostaną automatycznie przesłane do Tungsten w ciągu kilku godzin.

  Dlaczego nie mogę dodać stawki podatku?

  • Moja firma jest zarejestrowana w USA. Nie mogę znaleźć stawek podatkowych do zastosowania w Formularzu internetowym.

  Mogą Państwo wpisać kwotę podatku na ostatnim etapie konwersji zamówienia zakupu w polu „Kwota całkowita podatku” przed kliknięciem przycisku „Prześlij”.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

  • Moja firma jest zarejestrowana w Kanadzie. Nie mogę dodać podatku do faktury w Formularzu internetowym.

  Przed rozliczeniem się z GE proszę skonfigurować kody podatkowe i stawki obowiązujące w Państwa firmie. Aby uzyskać więcej informacji, proszę odwiedzić stronę https://www.tungsten-network.com/uk/support/tutorials/canada-how-to-add-applicable-tax-rates/

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

  • Kraje VAT/GST

  W Tungsten Network nie mogą być wystawiane faktury na zagraniczne podatki. Jeśli Państwa firma działa w innym kraju, należy skontaktować się ze specjalistą GE ds. rejestracji

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

   

   

  Czym jest data faktury?

  Data faktury na fakturze Tungsten zawsze będzie odzwierciedlała dzień, w którym pomyślnie przesłano fakturę. Zalecamy jak najszybsze przesłanie faktury do Tungsten, najlepiej w tym samym dniu, w którym tworzony jest zapis księgowy w Państwa systemie rozliczeniowym.

  Czy mogę wysłać wiele faktur na to samo zamówienie zakupu?

  Tak, jest to możliwe tak długo, aż wystawione faktury pokryją całą ilość zamówienia zakupu. Jeśli zamówienie zakupu składa się z wielu pozycji, mogą Państwo najpierw zafakturować wybraną pozycję, a resztę później. Jeśli zamówienie zakupu składa się z jednej pozycji, liczbę pozycji do rozliczenia można zmodyfikować w polu „ilość”; w przeciwnym razie system automatycznie wybierze całą dostępną ilość. To samo dotyczy zamówień składających się z wielu pozycji, gdy wybrano tylko jedną z nich.

  Co mam zrobić, jeśli status mojej faktury to „nieudana”? Czy mogę ją ponownie przesłać?

  Jeśli wyświetlany status faktury to „nieudana”, faktura nie przeszła weryfikacji przeprowadzanych przez Tungsten Network w imieniu GE i nie została przesłana do GE.

  Fakturę ze statusem „nieudana” można przesłać ponownie, jednak przedtem należy sprawdzić przyczynę niepowodzenia i wprowadzić wymagane poprawki. Jeśli potrzebna jest pomoc przy interpretacji przyczyn niepowodzenia, należy wysłać zgłoszenie z prośbą o pomoc w portalu Tungsten lub skontaktować się z [ochrona poczty e-mail].

  Co mam zrobić, jeśli moja faktura ma status „dostarczono” przez więcej niż jeden dzień? Jak zmienić go na „zatwierdzona”?

  Najprawdopodobniej wystąpił problem techniczny z łącznością między systemami Tungsten i GE. Proszę wysłać zgłoszenie z prośbą o pomoc przez portal Tungsten lub skontaktować się z [ochrona poczty e-mail]

  Kiedy moja faktura przesłana za pośrednictwem Tungsten zostanie opłacona?

  Przejście na fakturowanie elektroniczne nie wpływa na warunki płatności uzgodnione z GE. Tungsten nie oblicza terminu płatności, wyświetla tylko dane otrzymane z systemu GE.

  Spodziewaną datę płatności można sprawdzić, wpisując numer faktury / numer zamówienia zakupu / numer transakcji w polu wyszukiwania na koncie Tungsten lub sprawdzając w zakładce „Faktury” - „Status faktury”.

  Termin płatności będzie dostępny, gdy faktura osiągnie status „zatwierdzona”.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

  Czy muszę tworzyć faktury zarówno w Tungsten, jak i we własnym oprogramowaniu do księgowości?

  Nie, faktura utworzona w Tungsten jest prawnie wiążącym dokumentem, z którego można korzystać do własnych celów księgowych.

  Jak dodać użytkowników?

  Aby dodać do konta dodatkowych użytkowników, trzeba posiadać uprawnienia administratora.

   

  1. Zaloguj się na stronie tungsten-network.com/login
  2. Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Twoje konto” po lewej stronie ekranu.
  3. Następnie wybierz „Przeglądaj użytkowników i ich uprawnienia”.
  4. Wyświetlą się bieżący użytkownicy. Mogą Państwo przenieść uprawnienia administratora na innego użytkownika, klikając opcję „Administrator”.
  5. Profil bieżącego użytkownika lub jego prawa dostępu można zmienić, klikając przycisk „Edytuj”.
  6. Aby dodać nowego użytkownika, kliknij „Dodaj”. Następnie wpisz jego dane i kliknij „Zapisz”. Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail, aby ustawić dane logowania.
  7. Po zapisaniu można kliknąć kartę „Uprawnienia dostępu”, aby określić uprawnienia użytkownika. Po zakończeniu kliknij przycisk „Zapisz”.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

  Jak zmienić dane firmy?

  1. Zaloguj się na stronie tungsten-network.com/login
  2. Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Twoje konto” po lewej stronie ekranu.
  3. Kliknij „Aktualizuj dane firmy”.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

   

  Jak wysłać zgłoszenie do zespołu pomocy Tungsten Network?

  1. Zaloguj się do portalu Tungsten Network pod adresem www.tungsten-network.com/login.
  2. Po zalogowaniu kliknij zakładkę „Pomoc i wsparcie” po lewej stronie ekranu, a następnie „Utwórz zgłoszenie”.
  3. Wpisz zapytanie, podając jak najwięcej szczegółów. Następnie kliknij „Prześlij”. Otrzymają Państwo numer referencyjny zgłoszenia, na który później można się będzie powołać.

  Szczegółowe instrukcje znajdują się w pliku PDF zawierającym zrzuty ekranu.

  Wysłałem(-am) zgłoszenie do działu pomocy Tungsten, ale potrzebuję pomocy przy interpretacji odpowiedzi. Do kogo mogę się zwrócić?

  Prosimy o kontakt: [ochrona poczty e-mail] i podanie numeru zgłoszenia Tungsten

  Dane kontaktowe

  Rejestrując się w Tungsten Network, otrzymują Państwo również dostęp do dedykowanych zespołów pomocy, które pomogą przejść na nową platformę do fakturowania. Mogą Państwo zwrócić się do następujących zespołów pomocy:

  • Pomoc z identyfikatorem użytkownika / hasłem: dział pomocy Tungsten – za pośrednictwem portalu
  • Onboarding related cases for GE Healthcare, GE Renewable Energy and GE Corporate and Aviation: [email protected]
  • Fakturowanie / kwestie związane z zamówieniami zakupu: [ochrona poczty e-mail]

   

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.