Witamy w systemie elektronicznego fakturowania dla HH Global

Firma HH Global współpracuje z Tungsten Network w celu ułatwienia dostawcom przesyłania faktur

Wspieramy Państwa na każdym kroku

Korzystając z ponad dziesięcioletniego doświadczenia, stworzyliśmy zestaw najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz dokumentów, które znajdą Państwo poniżej

Guide de création de factures

Aby uzyskać angielską wersję przewodnika, należy kliknąć tutaj

Guide standard de la facture électronique du fournisseur

Aby uzyskać angielską wersję przewodnika, należy kliknąć tutaj

Guía de creación de facturas

Aby uzyskać angielską wersję przewodnika, należy kliknąć tutaj

Guía estándar de facturación electrónica para proveedores

Aby uzyskać angielską wersję przewodnika, należy kliknąć tutaj

Handleiding voor het maken van facturen

Aby uzyskać angielską wersję przewodnika, należy kliknąć tutaj

Standardowy przewodnik dla dostawców

Aby uzyskać angielską wersję przewodnika, należy kliknąć tutaj

Handbuch zur Rechnungserstellung

Für die englische Version des Leitfadens klicken Sie hier

Standardowy przewodnik dla dostawców

Für die englische Version des Leitfadens klicken Sie hier

Pytania dotyczące rejestracji

  Dlaczego w celu przesyłania faktur należy korzystać z usług firmy Tungsten Network?

  Wkrótce będzie to podstawowy sposób przyjmowania przez firmę HH Global faktur od dostawców.

  Co muszę zrobić, aby wysyłać elektroniczne faktury za pośrednictwem portalu Tungsten Network?

  Aby rozpocząć korzystanie z usług Tungsten Network, wystarczy zarejestrować się, używając klucza rejestracyjnego lub numeru TN otrzymanego od klienta. Następnie należy postępować zgodnie z wytycznymi, które znajdują się tutaj.

  Czy zarejestrowanie się w portalu Tungsten jest równoznaczne z dołączeniem do Tungsten Network?

  Tak, zgadza się — podczas procesu rejestracji wymagane jest zaakceptowanie standardowych warunków. Po dokonaniu rejestracji firma HH Global oczekuje, że zaczną Państwo wysyłać wszystkie faktury za pośrednictwem systemu Tungsten, równocześnie zaprzestając wysyłania faktur papierowych (będą one odrzucane przy odbiorze).

  Czy muszę podpisać umowę z firmą Tungsten Network?

  W zależności od wybranego rozwiązania należy podpisać specjalną umowę z Tungsten lub zaakceptować standardowe warunki świadczenia usług.

  Czy muszę zainstalować jakieś oprogramowanie?

  Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie ani sprzęt komputerowy. Aby wysyłać e-faktury za pośrednictwem portalu Tungsten Network, wymagane jest tylko połączenie z Internetem.

  Jakie są minimalne wymagania systemowe umożliwiające korzystanie z portalu Tungsten Network?

  Minimalne wymagania dotyczące systemu operacyjnego: Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux lub Mac OS 9.2*.

  Minimalne wymagania dotyczące przeglądarki: Internet Explorer w wersji 9 i najnowsze wersje przeglądarek Firefox, Chrome, Safari i Opera.

  Czy mogę przesyłać dane faktur bezpośrednio z mojego systemu rozliczeniowego?

  Istnieje możliwość przesyłania faktur bezpośrednio z systemu rozliczeniowego w dowolnym formacie. Ta opcja jest dostępna dla dostawców korzystających z Rozwiązania zintegrowanego Tungsten Network.
  Aby rozpocząć rejestrację, proszę wysłać e-maila na adres [ochrona poczty e-mail].

  Czy e-fakturowanie będzie wymogiem dla nowych przetargów i nowych dostawców?

  Tak. Od 2020 roku używanie systemu e-fakturowania Tungsten stało się formalnym kryterium selekcji dostawców przyjętym przez HH Global. Nie musi to prowadzić do natychmiastowej dyskwalifikacji dostawców niespełniających wymagań, ale przewidujemy, że z upływem czasu nieuchronnie znajdą się oni w niekorzystnej sytuacji.

Pytania ogólne

  Czym jest Tungsten Network?

  Tungsten Network zapewnia usługi związane z fakturowaniem elektronicznym, analizą i rozwiązaniami w zakresie obiegu dokumentów dla firm na całym świecie. Aby dowiedzieć się więcej o naszych produktach i usługach, prosimy wejść na naszą stronę internetową.

  Jakie odniosę korzyści w związku z korzystaniem z Tungsten Network?

  • Bezpieczne i gwarantowane przesyłanie faktur to koniec problemów z ginięciem faktur na poczcie
  • Przetwarzanie faktur będzie trwało krócej
  • Brak opóźnień z powodu brakujących informacji, z uwagi na to, że coś „wylądowało na złym biurku” albo ze względu na czynności wykonywane ręcznie
  • Wykorzystanie technologii WYMIANY DANYCH W DOWOLNYM FORMACIE likwidujące konieczność instalowania dodatkowego oprogramowania lub sprzętu
  • Większa przejrzystość przetwarzania i lepsze zarządzanie przepływem środków dzięki dostępowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz funkcji raportowania
  • Zgodność z przepisami dot. podatku VAT bez względu na to, skąd faktury są wysyłane i gdzie są odbierane
  • Łatwość obsługi i wysoka opłacalność wysyłania faktur w dowolnym czasie

  Dlaczego firma HH Global nie płaci za rozwiązanie zintegrowane?

  HH Global w ramach swojej oferty usług dla dostawców oferuje bezpłatne fakturowanie elektroniczne za pomocą rozwiązania formularza internetowego.
  HH Global nie pokrywa kosztów rozwiązania zintegrowanego, ponieważ jest ono bardziej opłacalne dla firm, które wystawiają większą liczbę faktur.
  Poza oszczędnościami skorzystają Państwo z możliwości natychmiastowego przesłania faktury, potwierdzania dostawy oraz opcji raportowania i sprawdzania statusu faktury przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

  Czy HH Global będzie dokonywać płatności za pomocą portalu Tungsten?

  Tungsten Network nie jest platformą służącą do regulowania płatności. Firma HH Global będzie nadal korzystać z dotychczasowej metody dokonywania płatności.

  Czy muszę zainstalować jakieś oprogramowanie?

  Rozwiązania Tungsten nie wymagają instalacji oprogramowania ani sprzętu w celu wysyłania faktur.

  Jak dodać załącznik do faktury?

  • HH Global zezwala na wysyłanie załączników. W tym celu należy wybrać opcję „Fakturowanie”, a następnie „Oczekujące załączniki faktur”.
  • Aby znaleźć fakturę, należy wpisać jej numer w polu wyszukiwania lub posortować tabelę „Faktury oczekujące na załączniki” według nagłówków poszczególnych kolumn.
  • W kolumnie „Wysyłanie” należy sprawdzić dozwolone typy plików.
  • Następnie należy kliknąć przycisk „Wybierz”, aby dodać pliki załączników z komputera.
  • Będą one widoczne w kolumnie „Liczba załączników”.
  • Aby poinformować nas, że faktury z załącznikami są gotowe do przetworzenia, należy je wysłać. W tym celu należy zaznaczyć pola przy odpowiednich fakturach i kliknąć przycisk „Wyślij”.
  • Jedna faktura może mieć maksymalnie 3 załączniki; muszą być one w formacie TIFF.
  • Załączniki do faktury oczekującej na załączniki można dodawać w ciągu 24 godzin. Po tym czasie faktura zostaje automatycznie wysłana.

  Czy po otrzymaniu z systemu Tungsten powiadomienia o gotowości do realizacji transakcji (RTT) nadal mogę wysyłać faktury papierowe?

  Nie. Firma HH Global oczekuje, że po otrzymaniu tego powiadomienia zaczną Państwo wysyłać wszystkie faktury za pośrednictwem systemu Tungsten, zaprzestając wysyłania faktur papierowych (będą one odrzucane przy odbiorze). Ma to zapobiec ewentualnym duplikatom.

  Czy mogę wysłać dwie faktury o tym samym numerze?

  Nie. Ma to zapobiec duplikowaniu faktur. System nie pozwala na wprowadzenie tego samego numeru dwukrotnie.

  Czy fakturę można wysłać z datą wcześniejszą niż dzisiejsza?

  Jakakolwiek faktura dla podmiotów HHG EMEA i HHG APAC, która jest datowana wstecz na więcej niż 7 dni przed datą przesłania, nie zostanie zaakceptowana. Powyższa zasada została wprowadzona, aby obie nasze organizacje mogły w pełni korzystać z dostępnych dla nas systemów wczesnych płatności.

  Kiedy na poziomie nagłówka wpiszę wiele numerów zamówień zakupu, faktury nie udaje się wysłać. Gdzie należy wprowadzać te informacje?

  W obszarze „Pole zamówienia zakupu” w nagłówku faktury można wpisać tylko jeden numer zamówienia zakupu. Numery pozostałych zamówień należy wpisać w treści faktur, każde w osobnym wierszu, np.:

  • Pozycja 1: pierwsze zamówienie zakupu, opis związanych z nim dostaw/usług/towarów.
  • Pozycja 2: drugie zamówienie zakupu, opis związanych z nim dostaw/usług/towarów.
  • Pozycja 3: trzecie zamówienie zakupu, opis związanych z nim dostaw/usług/towarów

  Czy status „Zaakceptowana” w portalu Tungsten Network oznacza, że moja faktura została oznaczona przez Upfield do opłacenia?

  Nie, dokładne dane o statusach wysłanych faktur można znaleźć w informacjach o zmianach statusu faktur na koncie w portalu Tungsten.

  Jakie informacje dot. statusu otrzymam w portalu Tungsten w przypadku korzystania z usług statusu faktury?

  • Wysłana: faktura czeka na weryfikację w systemie Tungsten
  • Zaakceptowana: faktura przeszła pomyślnie weryfikację w systemie Tungsten — nie została jeszcze otrzymana przez dział rozliczeń firmy HH Global
  • Nieudana: faktura nie przeszła weryfikacji w systemie Tungsten — przed wysłaniem zgłoszenia z prośbą o wsparcie należy sprawdzić, czy nie ma w niej najczęściej spotykanych błędów (np. dotyczących zakresu zamówienia)
  • Dostarczona: faktura jest gotowa do przesłania do działu rozliczeń firmy HH Global
  • Otrzymana: faktura została wprowadzona do systemu w dziale rozliczeń firmy HH Global – zostanie zweryfikowana i przetworzona
  • Odrzucona: faktura nie przeszła pomyślnie weryfikacji w dziale rozliczeń firmy HH Global – otrzymają Państwo informację o jej odrzuceniu z adresu e-mail firmy HH Global
  • Zatwierdzona: faktura została zaksięgowana
  • Opłacona: faktura została zapłacona
  • Wyjątek: faktura jest analizowana przez firmę HH Global — mogą Państwo otrzymać prośbę o sporządzenie korekty lub noty kredytowej

  Kto jest odpowiedzialny za udostępnienie innym użytkownikom dodatkowego dostępu do danych logowania do portalu Tungsten?

  Gdy dostawca lub nabywca rejestruje się w portalu Tungsten, musi wyznaczyć administratora. Dane administratora można znaleźć w obszarze „Moje konto” w sekcji „Mój profil”. Są one widoczne w dolnej części ekranu.

  Administrator może dodawać nowych użytkowników i zmieniać prawa dostępu.

  Dlaczego Tungsten nie akceptuje numeru faktury podczas jej tworzenia?

  Numery wszystkich faktur wysyłanych do Państwa przez firmę HH Global są zapamiętywane w systemie Tungsten. Zabezpiecza to zarówno Państwa, jak i HH Global, przed wysyłaniem duplikatów. Dlatego każda faktura musi mieć niepowtarzalny numer. Na przykład numery 1/2013 i 1/2014 zostaną zaakceptowane.

  Które kraje wymagają powiadomień?

  Belgia
  Kanada
  Czechy
  Dania
  Francja
  Węgry
  Irlandia<br />Włochy
  Luksemburg
  Nowa Zelandia
  Norwegia
  Afryka Południowa
  Hiszpania

  Dlaczego nie mogę znaleźć swoich zamówień zakupu w portalu Tungsten Network?

  1. Państwa zamówienie zakupu zostało utworzone w ciągu ostatnich 24 godzin. System jest zaprogramowany tak, aby kopiować wszystkie nowe zamówienia zakupu raz dziennie, a następnie przesyłać je na platformę Tungsten w nocy. Pomiędzy SRM i Tungsten nie ma żadnych powiązań, stąd też wszystkie kopie zamówień zakupu pojawiają się na profilu dostawcy Tungsten 24 godziny później.
  2. Wystąpił faktyczny problem z odwzorowaniem danych. W tym przypadku skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Tungstem, aby rozwiązać problem i połączyć firmę z odpowiednim podmiotem.

  Jakie są koszty przesyłania faktur elektronicznych?

  HH Global w ramach swojej oferty usług dla dostawców oferuje bezpłatne fakturowanie elektroniczne za pomocą rozwiązania formularza internetowego.
  HH Global nie pokrywa kosztów rozwiązania zintegrowanego. Prosimy zapoznać się z cennikiem.

  Czy przesyłanie faktur za pomocą Formularza internetowego jest bezpieczne?

  Uzyskanie dostępu do usługi Tungsten, w tym do Formularza internetowego, wymaga trzech etapów autoryzacji. Ponadto każda sesja jest zabezpieczona za pomocą standardowego 128-bitowego szyfrowania SSL, które wykorzystuje certyfikaty serwera klasy 3 od firmy Verisign. Po utworzeniu faktury jest ona przechowywana w bezpiecznym archiwum, gdzie jest chroniona przy użyciu najnowszych zabezpieczeń, które są codziennie testowane.

  Oznacza to, że tylko upoważnieni użytkownicy mogą połączyć się z witryną. Po nawiązaniu połączenia każdy rodzaj komunikacji jest prywatny, a dane są całkowicie bezpieczne.

  Czy Tungsten współpracuje z personelem posługującym się innymi językami?

  Komunikacja między Tobą i Twoim klientem będzie kontynuowana w tym samym języku. Należy nadal wysyłać faktury w języku używanym na codzień.

  Aby uzyskać pomoc, należy przesłać zgłoszenie za pomocą portalu Tungsten Network.

Porozmawiaj z jednym z naszych ekspertów

Wiemy, że mierzycie się Państwo z wyjątkowymi wyzwaniami i macie własne wymagania. Zachęcamy do umówienia się na rozmowę, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc w automatyzacji konkretnych procesów.