Witamy w systemie elektronicznego
fakturowania P&G

Firma P&G przy współpracy z Tungsten Network stworzyła prostszy
sposób przesyłania faktur dla dostawców

Podmioty P&G w Tungsten Network

Aby uzyskać informacje o podmiotach firmy P&G, dla których można wystawić fakturę za pomocą portalu Tungsten Network, zapoznaj się z plikiem znajdującym się pod poniższym linkiem.

Lista podmiotów P&G w Tungsten Network

Skorzystaj z tej listy, aby upewnić się, że Twoja firma jest połączona z odpowiednimi podmiotami P&G w portalu Tungsten Network.

WAŻNE: w przypadku przesyłania faktur za pomocą formularza internetowego należy upewnić się, że numer podatnika VAT podmiotu P&G, któremu wystawiają Państwu fakturę, zgadza się z krajem, do którego dostarczane są towary lub usługi. Prosimy zapoznać się również ze stroną z często zadawanymi pytaniami.
Jeśli chcą Państwo dodać podmiot P&G do swojego konta Tungsten Network, należy poprosić o to zespół pomocy Tungsten, wysyłając zgłoszenie z prośbą o pomoc poprzez swoje konto lub kontaktując się z zespołem telefonicznie. Następnie należy podać numer konta podmiotu P&G, który chcą Państwo dodać. Numer konta można znaleźć w kolumnie „A” poniżej. Należy upewnić się, że jest to właściwy podmiot, co można zrobić, sprawdzając kod, nazwę, adres, kraj i numer VAT firmy.

W przypadku wystawiania faktury do P&G w Japonii, na Filipinach lub w Pakistanie, należy pamiętać, że faktura wygenerowana przez firmę Tungsten nie będzie stanowić artefaktu podatkowego. W przypadku Filipin i Pakistanu trzeba na późniejszym etapie przesłać pocztą faktury w formie papierowej w celach związanych z płatnością i zachowaniem zgodności z przepisami podatkowymi. W przypadku Japonii można załączyć kopię faktury w formacie PDF w portalu Tungsten.

    Prosimy o zgłoszenie problemu naszemu działowi wsparcia, a skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe.

    Prosimy o jak najbardziej szczegółowe opisanie problemu.

    Opcjonalnie

    arrow