Witamy w systemie elektronicznego fakturowania dla Nestlé

Firma Nestlé przy współpracy z Tungsten Network stworzyła prostszy sposób przesyłania faktur dla dostawców

Nestlé współpracuje z Tungsten Network, aby umożliwić konwersję zamówień zakupu dostawcom korzystającym z formularza internetowego, którzy zaopatrują podmioty Nestlé.

Aby zobaczyć, które podmioty korzystają z usługi zamówień zakupu, przewiń w dół strony.

Czym jest konwersja zamówień zakupu?

Konwersja zamówień zakupu umożliwia użytkownikom łatwe przeglądanie, akceptowanie i przekształcanie zamówień zakupu w e-faktury jednym kliknięciem.

Zalety konwersji zamówień zakupu:

Brak konieczności ponownego wpisywania danych do formularza faktury
Eliminacja błędów przy wpisywaniu danych
Szybkie przekształcenie zamówienia zakupu w fakturę
Współczynnik dopasowania zamówienia zakupu do faktury za pierwszym razem na poziomie 100%
Mniej wyjątków oraz wyższy poziom dopasowania i weryfikacji
Zwiększenie współczynnika terminowych płatności

Co to oznacza dla Państwa firmy?

 • Od daty uruchomienia usługi podanej w poniższej tabeli wszelkie nowe zamówienia zakupu od Nestlé będzie można przeglądać w portalu Tungsten Network oraz automatycznie przekształcać w faktury jednym kliknięciem.
 • Zamówienia zakupu będą wyświetlane w portalu w ciągu 2-5 dni od daty uruchomienia usługi podanej w poniższej tabeli.
 • Należy pamiętać, że przeszłe zamówienia zakupu nie będą dostępne w portalu, a faktury nadal trzeba będzie wystawiać za pomocą formularza internetowego.
 • Odrzucenie zamówienia w portalu Tungsten nie powoduje wysłania automatycznej wiadomości do firmy Nestlé. Dostawca powinien samodzielnie poinformować o tym Nestlé.
 • Nestlé nadal będzie wysyłać zamówienia bezpośrednio do Państwa firmy w wiadomościach e-mail.

Korzystanie z usługi konwersji zamówień zakupu

Obejrzyj film instruktażowy dotyczący konwersji zamówień zakupu lub pobierz przewodnik tutaj.

Dlaczego Nestlé wdraża usługi zamówień zakupu?

Firma Nestlé zdecydowała się na to rozwiązanie w ramach ciągłego dążenia do poprawy wydajności i jakości obsługi dostawców. Wdrożenie konwersji zamówień zakupu przyspieszy wysyłanie i otrzymywanie zamówień zakupu oraz faktur, zapewniając terminową płatność za dostarczone towary.

Naszym głównym celem w ramach usług zamówień zakupu jest:

Ułatwienie i przyspieszenie e-fakturowania dla naszych dostawców poprzez eliminację czasochłonnego procesu wprowadzania danych, podczas którego mogą wystąpić błędy powodujące opóźnienia i odrzucanie faktur.

Podmioty Nestlé – zakres i terminy uruchomienia usług zamówień zakupu:

Aby sprawdzić, dla których podmiotów prawnych firmy Nestlé można wystawiać faktury z zamówienia zakupu w portalu Tungsten Network, zapoznaj się z plikiem znajdującym się pod poniższym linkiem.

Często zadawane pytania dot. konwersji zamówień zakupu

  Otrzymałem(-am) zamówienie zakupu od firmy Nestlé w formacie PDF, ale nie widzę go w portalu Tungsten. Co mam zrobić?

  Najpierw należy sprawdzić, czy zamówienie zakupu oraz dany podmiot z grupy Nestlé są objęte tą usługą. Jeśli tak, należy sprawdzić informacje w portalu ponownie za kilka godzin. Jeśli zamówienie zakupu nadal nie jest widoczne, należy skontaktować się z zespołem pomocy Tungsten poprzez przesłanie zgłoszenia na dole tej strony.

  Jeśli dany podmiot Nestlé nie jest objęty tą usługą, należy nadal wysyłać faktury w standardowy sposób.

  Czy usługa konwersji zamówień zakupu będzie działać zaraz po zarejestrowaniu się w systemie Tungsten Network?

  Zamówienia zakupu dla dostawców Nestlé Germany pojawią się na portalu w ciągu 2–5 dni roboczych od daty integracji z powyższej tabeli. Prosimy sprawdzać sekcję „Moje zamówienia zakupu” na portalu. Jeśli spodziewasz się zamówienia zakupu, ale po 5 dniach nadal nie widzisz go na portalu, skontaktuj się z działem pomocy Tungsten. Jeśli zamówienie jest dostępne na portalu, możliwe jest już korzystanie z funkcji konwersji.

  Skąd wiadomo, że w portalu Tungsten dostępne jest zamówienie zakupu, które można przekształcić w fakturę?

  Jak pokazano w filmie instruktażowym i przewodniku PDF, można to sprawdzić w sekcji „Moje zamówienia zakupu” na swoim koncie w portalu. Jeśli chcesz także otrzymywać powiadomienia e-mail o udostępnieniu na koncie nowego zamówienia zakupu, skontaktuj z działem wsparcia firmy Tungsten, aby odpowiednio skonfigurować tę opcję.

  Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam zamówienia zakupu od firmy Nestlé?

  Zgodnie z zasadami Nestlé zamówienie zakupu w formacie PDF jest wystawiane w momencie pojawienia się zapotrzebowania na towary lub usługi dostawców. Od daty integracji z powyższej tabeli będzie można dokonywać konwersji zamówień zakupu na portalu Tungsten.

  • Każde zamówienie wystawione w formacie PDF powinno być też widoczne w portalu.
  • Jeśli firma Nestlé zamówiła towary lub usługi, ale nie otrzymano zamówienia zakupu w formacie PDF, skontaktuj się z Nestlé.

  Nie otrzymuję zamówień zakupu od firmy Nestlé. Czy mogę korzystać z usługi konwersji zamówień zakupu?

  Nie, z usługi konwersji można korzystać, tylko gdy odpowiednie zamówienie zakupu zostanie wystawione przez firmę Nestlé. Prosimy zachęcić współpracujące z Państwem podmioty Nestlé, aby zaczęły przesyłać zamówienia zakupu. Dzięki temu dostawcy będą mogli korzystać z funkcji konwersji zamówień. Tymczasem prosimy przesyłać faktury w zwykły sposób: za pomocą Formularza internetowego Tungsten. Kliknij przycisk „Utwórz fakturę”.

  Czy muszę zmieniać dane zamówienia zakupu?

  Nie, funkcję konwersji zamówień zakupu zaprojektowano tak, aby najważniejsze informacje z zamówienia zakupu były automatycznie przenoszone do faktury. Dzięki temu nie musisz tracić czasu na ich wpisywanie! (Automatycznie uzupełnione pola to: numer faktury, opis, ilość i jednostka miary).

  Czy podczas korzystania z usług konwersji zamówień zakupu mogę dodać do faktury załącznik?

  Tak, jest to możliwe. Nestlé akceptuje załączniki, których rozmiar nie przekracza 5 MB. Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj z działem wsparcia firmy Tungsten.

  Co zrobić, jeśli dostawy dla firmy Nestlé są realizowane w częściach?

  Usługa konwersji zamówień zakupu Tungsten pozwala skorygować ilości na fakturze tak, aby były zgodne z ilością towaru dostarczanego do firmy Nestlé w ramach dostawy częściowej.

  W przypadku częściowych wysyłek dostawcy mogą użyć usługi konwersji kilkakrotnie w odniesieniu do jednego zamówienia zakupu.

  Portal Tungsten umożliwia łatwe śledzenie wszystkich faktur wygenerowanych wcześniej przez usługę konwersji zamówienia zakupu, co ułatwia sprawdzenie, jakie ilości pozostały jeszcze do zafakturowania.

  Potrzebuję pomocy – z kim się skontaktować?

  Prosimy o zapoznanie się z przewodnikami, filmami instruktażowymi oraz odpowiedziami na często zadawane pytania. Należy też pamiętać, które podmioty korzystają z usługi.

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.