Witamy w systemie elektronicznego fakturowania dla Sanofi

Firma Sanofi współpracuje z Tungsten Network w celu ułatwienia dostawcom przesyłania faktur

Jak tworzyć faktury i noty kredytowe

Strona ta została stworzona, aby pomóc dostawcom w tworzeniu i przesyłaniu faktur do Sanofi w szybki i łatwy sposób, zapewniając jednoczenie dostępność wszystkich informacji wymaganych do szybkiego przetwarzania i dokonywania płatności.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić, którym podmiotom Sanofi można w tym momencie wystawić elektroniczne faktury za pośrednictwem Tungsten Network. Zachęcamy, aby regularnie wchodzić na tę stronę, ponieważ stale rozszerzamy nasze usługi e-fakturowania w Europie.

W celu szybszego przetwarzania Państwa faktur dla Sanofi prosimy pamiętać o niżej wymienionych kwestiach:

 • upewnij się, że Twoje dane bankowe są aktualne
 • zapamiętaj swój numer zamówienia zakupu lub numer zgłoszenia i uwzględnij go na fakturze
 • umieść numer pozycji zamówienia zakupu Sanofi w każdym odpowiadającym mu wierszu na swojej fakturze
 • upewnij się, że dane na fakturze będą idealnie zgodne z danymi na zamówieniu zakupu, korzystając z usługi „Konwersja zamówienia zakupu”
 • upewnij się, że jednostki podane na fakturze odpowiadają jednostkom w zamówieniu zakupu Sanofi (np. jednostka miary, waluta itp.)

Kliknij tutaj , aby zobaczyć szczegółowy przewodnik z wszelkimi informacjami niezbędnymi do zapewnienia szybkiego przetwarzania i płatności faktury.

Kliknij tutaj, jeśli wystawiasz fakturę dla Sanofi za pośrednictwem Formularza internetowego Tungsten.

Kliknij tutaj, jeśli wystawiasz fakturę dla Sanofi za pośrednictwem Rozwiązania zintegrowanego Tungsten.

Formularz internetowy

Usługa Formularza internetowego Tungsten Network to narzędzie, które umożliwia tworzenie i wysyłanie faktur online. Tungsten gwarantuje dostawę faktur do Sanofi w ciągu kilku godzin, co pozwala na szybkie przetworzenie faktury i dokonanie płatności.
Formularz internetowy Tungsten Network jest polecany dostawcom, którzy przesyłają niewielką liczbę faktur.

 • 52 bezpłatne faktury rocznie
 • Fakturowanie przez portal Tungsten Network
 • Aktualizacje statusu i powiadomienia e-mail dotyczące faktur
 • Możliwość otrzymywania kopii faktur i tworzenia własnych raportów
 • Możliwość łączenia się z innymi klientami
 • Dostęp do usługi płatności przedterminowych

Poniższy krótki film instruktażowy pokazuje, w jaki sposób tworzyć faktury oraz noty kredytowe w portalu Tungsten Network:

Często zadawane pytania

  Dane mojej firmy nie są poprawne. Jak mogę je zaktualizować?

  Podstawowe znaczenie ma poprawność danych Państwa firmy, zwłaszcza danych bankowych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić film instruktażowy wyjaśniający, w jaki sposób dokonać aktualizacji.
  Prosimy pamiętać, że nie jest wymagane aktualizowanie nieistotnych danych (np. numer ulicy zamiast nr ul., itp.) i może to spowodować opóźnienia w przetwarzaniu Państwa faktury, w zależności od rodzaju zmian wymagających weryfikacji z naszej strony.

  Dlaczego nie mogę połączyć się z podmiotem Sanofi, któremu chcę wystawić fakturę?

  E-fakturowanie jest obecnie w trakcie wdrażania w całej Europie. Jeśli podmiot, któremu chcesz wystawić fakturę, pojawia się na liście podmiotów Sanofi, które korzystają już z e-fakturowania, prosimy o kontakt z działem wsparcia Tungsten.
  Kliknij tutaj, aby zobaczyć podmioty, które obecnie są w trakcie wdrażania e-fakturowania oraz te, które planują zrobić to wkrótce. Jeśli podmiot, któremu chcesz wystawić fakturę, znajduje się na liście, należy kontynuować wysyłanie faktur w normalny sposób. Z chęcią będziemy otrzymywać faktury elektroniczne, kiedy usługa zostanie udostępniona dla danego podmiotu.

  Co zrobić, jeśli nie znam swojego numeru zamówienia zakupu?

  W przypadku wątpliwości dotyczących poprawności numeru zamówienia zakupu lub nieznajomości numeru należy przejrzeć informacje o zamówieniu zakupu dostępne w sekcji „Moje zamówienia zakupu” w portalu (obejrzyj wideo „Zamień zamówienia zakupu na faktury”, aby uzyskać więcej szczegółów). Jeśli pomimo tego nadal będą utrzymywać się wątpliwości dotyczące numeru zamówienia zakupu, który należy podać na fakturze, przed jej przesłaniem prosimy o kontakt z osobą kontaktową w Sanofi.

  Czy mogę dodać załączniki do faktury?

  Tak, należy dodawać je w takim samym formacie elektronicznym jak załączniki wysyłane wcześniej wraz z fakturami. Dozwolone są następujące formaty: MSG, XLS, XLSX, PDF, RTF, TIF, TXT, DOC oraz DOCX. Prosimy pamiętać, że rozmiar pliku nie powinien przekraczać 5MB. Aby uzyskać dalszą pomoc, prosimy o kontakt z działem wsparcia Tungsten Network.

ROZWIĄZANIE ZINTEGROWANE

Usługa Rozwiązania zintegrowanego Tungsten Network sprawia, że proces automatyzacji obsługi faktur jest łatwy i prosty. Firmy, które wysyłają dużą liczbę faktur, wybierają usługę Rozwiązanie zintegrowane, ponieważ chcą zwiększyć swoją wydajność, zmniejszyć ilość zużywanego papieru i oszczędzić czas. Rozwiązanie zintegrowane jest przeznaczone dla użytkowników, którzy przesyłają dużą liczbę faktur.

 • Fakturowanie bezpośrednio z systemu księgowania
 • Aktualizacje statusu i powiadomienia e-mail dotyczące faktur
 • Możliwość otrzymywania kopii faktur i tworzenia własnych raportów
 • Możliwość łączenia się z innymi klientami
 • Dostęp do usługi płatności przedterminowych

Często zadawane pytania

  Czy dane na fakturze muszą zgadzać się z danymi na zamówieniu zakupu Sanofi?

  Tak, zdecydowanie zalecamy podanie na fakturze tych samych danych (np. struktura poziomu pozycji, jednostka miary, cena jednostki, itp.), jakie zostały podane w zamówieniu zakupu. W przypadku, gdy którykolwiek z tych elementów będzie inny niż na zamówieniu zakupu, może to spowodować konieczność ręcznego przetwarzania/weryfikacji/zatwierdzenia, co z kolei może pociągnąć za sobą opóźnienie płatności.

  Czy w polu danych faktury muszę podawać informację o tym, czy sprzedaję towary, czy dostarczam usługi?

  Tak, dostawcy mogą korzystać z opcji Rozwiązania zintegrowanego, aby przesyłać załączniki masowo, bez konieczności każdorazowego logowania się do portalu Tungsten, aby przesyłać je osobno. Prosimy o kontakt z działem wsparcia Tungsten, jeśli potrzebna będzie pomoc w tym zakresie.

  Czy mogę przesłać swoje załączniki masowo, czy też muszę je przesyłać osobno, każdorazowo logując się do portalu?

  Tak, dostawcy mogą korzystać z opcji Rozwiązania zintegrowanego, aby przesłać załączniki masowo, bez konieczności każdorazowego wchodzenia na portal Tungsten w celu przesyłania ich osobno. Prosimy o kontakt z działem wsparcia Tungsten, jeśli potrzebna będzie pomoc w tym zakresie.

  Co zrobić, jeśli otrzymam komunikat o błędzie od Tungsten?

  Komunikat o błędzie wyświetlony w powiadomieniu e-mailowym i (lub) w portalu Tungsten powinien wyjaśniać, na czym polega problem i jak go (w razie potrzeby) rozwiązać. Należy upewnić się, że dane faktury są zgodne z wymogami przedstawionymi w E-fakturowanie — przewodnik Sanofi dla dostawców Jeśli są one poprawne, prosimy o kontakt z działem wsparcia Tungsten.

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.