Witamy w systemie elektronicznego fakturowania dla Sanofi

Firma Sanofi współpracuje z Tungsten Network w celu ułatwienia dostawcom przesyłania faktur

 • E-fakturowanie — przewodnik Sanofi dla dostawców
 • Support Process

Często zadawane pytania

 • Tungsten Network jest siecią fakturowania elektronicznego, tj. e-fakturowania, o zasięgu globalnym. Platforma e-fakturowania Tungsten Network umożliwia dostawcom wysyłanie faktur w dowolnym formacie bezpośrednio z poziomu ich systemów księgowych, podawanie danych online oraz przesyłanie faktury online w portalu, a nawet łatwe przekształcanie zamówienia zakupu w fakturę.

  Ponadto usługa śledzenia statusu faktury pozwala na śledzenie stanu faktury na wszystkich głównych etapach przetwarzania, od otrzymania do opłacenia.
  *W niektórych krajach dostępność usługi śledzenia statusu faktury może być opóźniona w porównaniu z usługą e-fakturowania.

 • Oferowane przez firmę Tungsten Network rozwiązanie wymiany danych w dowolnym formacie umożliwia spełnienie wszystkich wymogów w zakresie mapowania danych i zapewnia, że wszystkie faktury dostawców są dostarczane w formacie wymaganym przez system księgowy klienta.

 • Firma Sanofi aktywnie wycofuje się z procesów opartych na fakturach papierowych w celu realizacji korzyści, jakie fakturowanie elektroniczne oferuje nam i naszym dostawcom.

  Możliwość przedstawiania faktur elektronicznych stanowi jeden z kryteriów oceny w ramach procesu przetargowego oraz wyboru dostawców.

  • Bezpieczna, gwarantowana dostawa faktury - firma Sanofi otrzymuje faktury w ciągu kilku godzin, dzięki czemu unika opóźnień oraz strat, które czasem mogą mieć miejsce w trakcie przesyłki pocztowej dokumentów papierowych
  • Możliwość sprawdzenia statusu faktury online – od dostawy po płatność*
  • Skrócony czas przetwarzania – otrzymujemy faktury szybciej, więc szybciej możemy rozpocząć ich przetwarzanie i zapłacić w terminie
  • Natychmiastowa weryfikacja faktury – Tungsten Network weryfikuje faktury, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi oraz dostępnością danych potrzebnych w celu ich aktualizacji w systemie Sanofi, przyczyniając się do szybszego przetwarzania oraz redukując potencjalne opóźnienia z powodu braku informacji
  • Technologia formatowania danych w dowolnym formacie – Tungsten Network współpracuje z prawie każdym formatem w ramach systemu ERP oraz przekształca go w format wymagany przez Sanofi. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie ani sprzęt komputerowy
  • Większa przejrzystość przetwarzania i lepsze zarządzanie przepływem środków dzięki dostępowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu oraz funkcji raportowania
  • Przestrzeganie przepisów VAT – niezależnie od tego, gdzie wysyłane są i odbierane faktury, systemy i procesy Tungsten Network zapewniają zgodność z lokalnymi wymogami pod względem e-fakturowania
  • Łatwe, opłacalne oraz przyjazne dla środowiska - Nawet jeśli w niektórych sytuacjach, w zależności od polityki cenowej, Tungsten Network może pobierać opłaty, powinny one zostać zrekompensowane, a w wielu przypadkach nawet z nawiązką, dzięki oszczędnościom w zakresie kosztów wydruku faktur, ich przygotowania oraz wysyłki

  *W niektórych krajach dostępność usługi śledzenia statusu faktury może być opóźniona w porównaniu z usługą e-fakturowania.

 • Tungsten Network jest usługą internetową, więc do korzystania z platformy e-fakturowania potrzebna jest tylko przeglądarka internetowa z dostępem do Internetu.

 • Możliwość przedstawiania faktur elektronicznych stanowi jeden z kryteriów oceny w ramach procesu przetargowego oraz wyboru dostawców.

 • Korzystając z systemu Tungsten Network, umożliwią nam Państwo dalsze terminowe regulowanie płatności względem Państwa firmy. Ponadto możliwe będzie korzystanie z licznych korzyści, takich jak bezpieczniejsze dostarczanie faktury, czy zwiększoną widoczność na poszczególnych etapach przetwarzania faktury*.
  W niektórych krajach dostępność usługi śledzenia statusu faktury może być opóźniona w porównaniu z usługą e-fakturowania.

 • Firma Sanofi pragnie czerpać korzyści, jakie e-fakturowanie przynosi naszej działalności oraz dostawcom i w związku z tym jest to preferowana metoda fakturowania.
  Po rozpoczęciu wysyłania faktur za pośrednictwem Tungsten Network należy zaprzestać wysyłania faktur papierowych.

 • Tungsten Network oferuje dwa sposoby dostarczania faktur: Rozwiązanie Zintegrowane oraz Formularz internetowy.

  Rozwiązanie Zintegrowane umożliwia dostawcom wysyłanie danych faktury w dowolnym formacie bezpośrednio do naszego systemu księgowego. Powoduje to integrację Państwa obecnego systemu rozliczeniowego z siecią e-fakturowania Tungsten, aby dane mogły być przesyłane automatycznie. W razie wyboru tego rozwiązania należy uregulować roczną opłatę członkowską oraz opłatę transakcyjną, jeśli przekroczona zostanie liczba bezpłatnych faktur oferowanych w ramach tego rozwiązania.

  Formularz internetowy umożliwia ręczne wprowadzanie danych do bezpiecznego formularza w systemie Tungsten Network. Jeśli wybiorą Państwo Formularz internetowy, nie muszą Państwo płacić żadnych opłat z tytułu konfiguracji lub korzystania z usługi, aby móc z niej korzystać. Otrzymają Państwo określoną pulę bezpłatnych transakcji, a jeśli potrzeby w zakresie fakturowania przekroczą liczbę bezpłatnych transakcji, można zakupić większą ich liczbę. Aktualny cennik można znaleźć w dokumencie Opcje Tungsten Network.

 • Opłata ta jest naliczana w celu pokrycia kosztów, jakie firma Tungsten Network ponosi w związku z wprowadzeniem Państwa do swojej sieci, a także ogólnych kosztów związanych z jej obsługą. Opłatę członkowską należy uregulować raz do roku, niezależnie od liczby klientów, do których wysyłane są faktury za pośrednictwem sieci oraz zawiera liczbę darmowych transakcji.

 • Opłatę za korzystanie z systemu Tungsten Network ponoszą zarówno firma Sanofi, jak i jej dostawcy, gdyż obie strony będą czerpać korzyści z tej usługi. Przejście na system faktur elektronicznych przyniesie dostawcom oszczędności dzięki usprawnieniu ich procesów i znacznemu ograniczeniu czasu potrzebnego na zapłatę ich faktur.

  Uważamy, że opłaty wynoszą mniej więcej tyle samo co koszty pocztowe i mogą być jeszcze mniejsze dzięki ograniczeniu wysiłków związanych z dochodzeniem zapłaty za fakturę lub rozwiązywaniem problemów dotyczących faktur.

 • Tungsten Network nie jest platformą służącą do regulowania płatności. Sanofi będzie dalej regulować swoje zobowiązania wobec dostawców, korzystając z aktualnego sposobu płatności.

 • Tak, niezależnie od wybranego rozwiązania, konieczne będzie zaakceptowanie warunków i zasad Tungsten Network.

 • Planowane jest wprowadzenie usługi e-fakturowania za pośrednictwem Tungsten Network w większości krajów w Europie.

 • Wdrożenie e-fakturowania w imieniu firmy Sanofi prowadzić będzie firma Tungsten Network, która również będzie pierwszym punktem kontaktu w przypadku zapytań.

  Z Tungsten Network można się kontaktować za pośrednictwem działu pomocy.

 • Tungsten Network obsługuje różne rodzaje danych, dlatego należy się z nią kontaktować, aby uzyskać pomoc w znalezieniu najlepszego rozwiązania dla swojej działalności przy uwzględnieniu możliwości systemu Sanofi.

  W przypadku ręcznego tworzenia faktur (Word, Excel itp.) można wejść na bezpieczną platformę internetową i generować faktury online za pomocą Formularza internetowego. Nie jest wymagane jakiekolwiek oprogramowanie. Konieczne jest tylko połączenie z Internetem oraz standardowa przeglądarka.

 • Po przeprowadzeniu konfiguracji i gdy będą Państwo gotowi do dokonywania transakcji za pośrednictwem sieci, Tungsten Network wyśle powiadomienie, że można już wysyłać faktury do naszego działu księgowości.

 • Dostawcy zarejestrowani w systemie Tungsten Network mogą wysyłać faktury elektroniczne do wszystkich klientów, którzy korzystają z tej sieci.

 • W przypadku Rozwiązania zintegrowanego Tungsten Network akceptuje pliki danych w dowolnym formacie z dowolną liczbą klientów. Tungsten Network uzgodni z Państwem sposób identyfikacji poszczególnych klientów w pliku danych, a następnie przekaże poszczególne transakcje do odpowiednich klientów.

 • Tungsten Network akceptuje wszystkie formaty danych przychodzących, dlatego zachęcamy, aby jak najszybciej dołączyć do sieci. Gdy będą Państwo gotowi do używania nowego oprogramowania, wystarczy poinformować firmę Tungsten. Konieczne zmiany zostaną wprowadzone bez przerw w dostarczaniu faktur.

 • Tak, działy sprzedaży, implementacji i wsparcia Tungsten Network obsługiwane są w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim, portugalskim i włoskim.

  Tungsten Network udostępnia również numery lokalnych biur obsługi klienta w następujących krajach:

  Australia +61 1800035399
  Austria +43 19280722
  Belgia +32 24031012
  Brazylia +55 1149508725
  Kanada +1 866 310 4502
  Dania +45 80885818
  Finlandia +358 800118871
  Francja +33 170708109
  Niemcy +49 69222220293
  Irlandia +353 12477710
  Włochy +39 0236006341
  Malezja +60 1800813158
  Meksyk +52 5547411483
  Holandia +31 207121386
  Ameryka Północna +1 877 752 0900
  Nowa Zelandia +64 800448121
  Norwegia +47 21611557
  Polska +48 223971851
  Portugalia +35 1800814549
  Singapur +65 8001204757
  Republika Południowej Afryki +27 105008826
  Hiszpania +34 914141473
  Szwecja +46 850578454
  Szwajcaria +41 445801466
  Wielka Brytania +44 870 165 7430
  Inne kraje Azji i Pacyfiku +60 3 920 77877

  Numery do działu wsparcia klienta
  UE +44 20 7406 5568
  Stany Zjednoczone +1 770 698 2961

 • Tak. Zapraszamy na stronę: www.tungsten-network.com