Witamy w systemie elektronicznego fakturowania dla Sanofi

Firma Sanofi współpracuje z Tungsten Network w celu ułatwienia dostawcom przesyłania faktur

Jak korzystać z usług dotyczących zamówień zakupu

Usługa oferowana przez Sanofi oraz Tungsten Network umożliwia elektroniczne wyświetlanie zamówień zakupu, ich pobieranie lub proste przekształcanie w faktury zgodne z wymogami podatkowymi.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić, którym podmiotom Sanofi można w tym momencie wystawić elektroniczne faktury za pośrednictwem Tungsten Network. Zachęcamy, aby regularnie wchodzić na tę stronę, ponieważ stale rozszerzamy nasze usługi e-fakturowania w Europie.

Wystawiając faktury na podstawie zamówień zakupu Sanofi, prosimy o wzięcie pod uwagę niżej wymienionych elementów w celu przyspieszenia przetwarzania i płatności.

 • Umieść numer pozycji zamówienia zakupu Sanofi w każdym odpowiadającym jej wierszu na swojej fakturze
 • Upewnij się, że dane na fakturze będą idealnie zgodne z danymi na zamówieniu zakupu, korzystając z usługi „Konwersja zamówienia zakupu”
 • Upewnij się, że jednostki/opisy podane na fakturze odpowiadają jednostkom/opisom w zamówieniu zakupu (np. jednostka miary, waluta, itp.)

Zapoznaj się również z informacjami podanymi w części „Faktury/noty kredytowe”, gdzie zawarto wskazówki, w jaki sposób najlepiej wykorzystać swoje zamówienia zakupu do utworzenia faktury.

Kliknij tutaj, jeśli wystawiasz fakturę dla Sanofi za pośrednictwem Formularza internetowego Tungsten.

Kliknij tutaj, jeśli wystawiasz fakturę dla Sanofi za pośrednictwem Rozwiązania zintegrowanego Tungsten.

Formularz internetowy

Oszczędzaj czas i wysiłek, przekształcając zamówienia zakupu bezpośrednio w faktury za pomocą portalu Tungsten Network. Tworzenie faktur w ten sposób wymaga wprowadzania minimalnej ilości dodatkowych danych. Wystarczy zaakceptować zamówienie zakupu i przekształcić je, a firma Sanofi szybko dopasuje fakturę do zamówienia zakupu, co przyspieszy proces przetwarzania faktury oraz płatności.

Poniższy krótki film instruktażowy pokazuje, jak można łatwo wyświetlać faktury oraz noty kredytowe w portalu Tungsten Network oraz przekształcać je w faktury.

Często zadawane pytania

  Moja firma połączyła się z nowym podmiotem Sanofi na portalu Tungsten, ale nie mogę przeglądać ich zamówień zakupu.

  Zanim Twoje zamówienie zakupu pojawi się w portalu Tungsten, system musi je uwierzytelnić. Zamówienia zakupu będą wyświetlane w portalu w ciągu 5 dni roboczych.

  Czy mogę skorzystać z funkcji Konwersja zamówienia zakupu, jeśli otrzymam od Sanofi numer zgłoszenia?

  Funkcja Konwersja zamówienia zakupu jest dostępna wyłącznie dla zamówień zakupu/numerów zamówienia zakupu. Kliknij tutaj, aby zrozumieć różnice pomiędzy zamówieniem zakupu a numerem zgłoszenia Sanofi.

  Czy mogę wystawić fakturę w przypadku dostawy częściowej?

  Usługa konwersji zamówień zakupu Tungsten pozwala skorygować ilości na fakturze, tak aby były zgodne z ilością towaru w ramach dostawy częściowej. W razie częściowych wysyłek dostawcy mogą użyć usługi konwersji kilkakrotnie w odniesieniu do jednego zamówienia zakupu. Portal Tungsten Network umożliwia łatwe śledzenie wszystkich faktur wygenerowanych wcześniej przez usługę konwersji zamówienia zakupu, co ułatwia sprawdzenie ilości pozostałych jeszcze do zafakturowania.

ROZWIĄZANIE ZINTEGROWANE

W celu szybszego przetwarzania płatności Tungsten sprawdzi wszystkie pliki danych podane przez dostawców korzystających z Rozwiązania zintegrowanego w oparciu o bazę danych zamówień zakupu Sanofi, która umożliwi weryfikację następujących informacji.

 • Podany numer zamówienia zakupu został poprawiony
 • Numer pozycji faktury jest zgodny z zamówieniem zakupu
 • Dopuszczalny jest tylko jeden numer zamówienia zakupu podany na fakturze

Często zadawane pytania

  Czy dane na fakturze muszą zgadzać się z danymi na zamówieniu zakupu Sanofi?

  Tak, zdecydowanie zalecamy podanie na fakturze tych samych danych (np. struktura poziomu pozycji, jednostka miary, cena jednostki, itp.), jakie zostały podane w zamówieniu zakupu. W przypadku, gdy którykolwiek z tych elementów będzie inny niż na zamówieniu zakupu, może to spowodować konieczność ręcznego przetwarzania/weryfikacji/zatwierdzenia, a co za tym idzie, może pociągnąć za sobą opóźnienie płatności.

  Moja firma właśnie dołączyła do Tungsten Network. Czy możemy uzyskać dostęp do naszych zamówień zakupu i natychmiast wysyłać faktury?

  Zanim Twoje zamówienie zakupu pojawi się w portalu Tungsten, system musi je uwierzytelnić. Zamówienia zakupu będą wyświetlane w portalu w ciągu 5 dni roboczych.

  Czy mogę zobaczyć listę moich zamówień zakupu w portalu Tungsten?

  Tak, zamówienia zakupu są codziennie aktualizowane w systemach Sanofi.

Speak to one of our experts

You have unique challenges and requirements. Arrange a call to find out how we can help automate your specific processes.